HOORN - Op dinsdag 19 maart 2024 vindt er om 19:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. In deze vergadering wordt de evaluatie van het beleid voor dementie, mantelzorg en de bestrijding van eenzaamheid besproken. Ook spreekt de commissie over het alcoholverbod na feesten in de binnenstad en het voorstel voor een nieuw proces wat betreft de samenwerking met woningcorporaties.

Evaluatie beleid dementie, eenzaamheid en mantelzorg

De gemeente heeft qua zorgtaken te maken met meerdere uitdagingen, waaronder dementie, eenzaamheid en mantelzorg. Het beleid voor deze thema’s is onderzocht en geëvalueerd. Aan de commissie wordt gevraagd wat zij vindt van deze evaluatie en mag zij input leveren voor het vaststellen van nieuw beleid.

Alcoholverbod na kermis en Koningsdag

In 2019 is gestart met een proef om te onderzoeken of de drooglegging (het verbod om alcohol te verkopen) aan het einde van lappendag (de laatste dag van de kermis in de binnenstad van Hoorn) nog nodig was. De conclusie is dat daar zeker behoefte aan is. Het college doet een voorstel voor het vastleggen van afspraken voor drooglegging na lappendag en Koningsdag. De commissie bespreekt deze afspraken.

Proces prestatieafspraken Gemeente Hoorn, Intermaris en De Boog

De gemeente maakt elke vier jaar de zogenoemde prestatieafspraken (een beleidsplan dat in Hoorn loopt van 2021 tot 2025) over woonbeleid met woningcorporatie Intermaris en de Verenigde Huurdersorganisatie De Boog. De raad geeft hiervoor haar akkoord. De gemeenteraad mag ook elk jaar de jaarschijf goedkeuren. De jaarschijf is een set plannen die passen in de prestatieafspraken. Het college stelt nu voor dat de raad niet meer elk jaar de jaarschijf vaststelt, maar uitgebreide input kan leveren vóórdat de nieuwe prestatieafspraken worden opgesteld. De commissie bespreekt dit procesvoorstel.

Volg de commissievergadering live of online

Om 19:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 19 maart 2024 19:00 - 21:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).