HOORN - Op dinsdagavond 21 november 2023 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. Het volgende hoofdstuk van het project Poort van Hoorn staat op de agenda. De commissie praat over de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied.

Hoe ziet het ontwerp voor het nieuwe stationsgebied eruit?

In het voorstel is ruimte voor bijna 500 woningen, komen er parkeergarages voor auto’s en fietsen en wordt het stationsgebied een knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en de automobilist. Voor de uitvoering van deze plannen wordt samengewerkt met partners als NS, ProRail en de Provincie Noord-Holland. Voor dit project is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin staan criteria waaraan de bebouwing en de inrichting van de ruimte moet voldoen. Dit plan biedt daarmee de garantie dat de kwaliteit van de omgeving wordt beschermd. De commissie bespreekt de plannen.

Meer informatie vind je hier: Poort van Hoorn. De raad zal waarschijnlijk op 12 december 2023 beslissen of de plannen worden aangenomen.

Overige onderwerpen: intrekken oude verordeningen

De gemeente is verplicht om alle vastgestelde verordeningen en beleidsregels te publiceren op overheid.nl. Zo zijn alle geldende regelingen online te vinden op één plek. Er staan nog een aantal oude en/of ongebruikte regelingen online. Deze zijn onbedoeld niet ingetrokken en dat moet nu alsnog gebeuren.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 21 november 2023 20:00 - 22:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).