HOORN - Op dinsdag 16 april 2024 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. In deze vergadering wordt gesproken over beleid voor psychisch kwetsbare inwoners en wordt de commissie gevraagd akkoord te gaan met onderzoek naar een locatie voor prikkelarm wonen.

Beleid voor psychisch kwetsbare inwoners

Om psychisch kwetsbare inwoners de best mogelijke ondersteuning te bieden, werken alle Westfriese gemeentes met elkaar en met maatschappelijke partners samen. In 2018 is hiervoor een plan opgesteld. Hierin staan regels over lokale en regionale verantwoordelijkheden op dit thema en hoe het regionale budget wordt besteed. Het is nu tijd om dit plan te herzien. De commissie wordt om haar mening gevraagd over de nieuwe beleidsvisie voor de komende jaren.

Onderzoek naar prikkelarme woningplek

In Westfriesland is nu geen geschikte woonvoorziening voor dakloze mensen met psychische en/of psychosociale problemen die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Door prikkels te verminderen, hebben deze mensen meer rust. Nu verblijft deze groep mensen vaak op straat en dat zorgt voor onrust. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de gemeente Hoorn één kansrijke locatie is om prikkelarm te kunnen wonen, namelijk tussen de A7 en het Leekerpad. Deze locatie moet nog verder worden onderzocht op geschiktheid. De commissie wordt nu gevraagd of zij akkoord gaat met het uitvoeren van een zogenaamde businesscase. Een businesscase geeft onder andere duidelijkheid over het draagvlak onder buurtbewoners en de zorg-, realisatie- en exploitatiekosten.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 16 april 2024 20:00 - 22:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).