HOORN - Op dinsdag 2 juli 2024 vindt er vanaf 19:00 uur een commissievergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De commissie bespreekt twee voorstellen: de eerste gaat over de vernieuwing van het Westfries Museum en de tweede gaat over parkeerbeleid in de binnenstad.

Opknappen Westfries Museum

Op 21 september 2021 besloot de gemeenteraad om het Westfries Museum te vernieuwen. Na uitwerking en aanbesteding van het project blijkt het niet mogelijk om het gekozen ontwerp te realiseren voor het toegekende budget. Er moeten concessies worden gedaan en binnen het ontwerp en de uitvoering andere beslissingen worden genomen. Het voorstel is om een bouwteam aan te stellen en dit team een plan te laten maken dat binnen het budget past. Het college vraagt de commissie om haar mening over dit voorstel. Op basis van de input van de commissie wordt een besluitvormend raadsvoorstel gemaakt, dat op 17 september 2024 behandeld zal worden.

Nieuw voorstel parkeerbeleid binnenstad

Om het parkeren in de binnenstad eenvoudiger en overzichtelijker te maken, stelt het college voor om in de binnenstad vier parkeergebieden in te stellen. Elk gebied heeft een eenduidig parkeerbeleid met bijbehorend tarief, afgestemd op de doelgroep die kort, middellang of lang in de stad verblijft. De commissie krijgt de kans haar mening te geven over dit voorstel.

Overige onderwerpen: meer startersleningen

De starterslening is een belangrijk instrument om mensen met een laag inkomen te helpen aan een koopwoning. Er is nog steeds vraag naar deze lening, maar het gereserveerde geld is bijna op. Het college stelt voor om een aanvullend budget van €3 miljoen beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen dit jaar nog 75 extra startersleningen worden verstrekt.

Volg de vergadering

De commissievergadering van 2 juli 2024 start om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 2 juli 2024 19:00 - 22:15 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).