HOORN - Op dinsdag 18 juni 2024 vindt er vanaf 19:00 uur een commissievergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De commissie bespreekt het voorstel om het bedrijventerrein Gildenweg op te knappen. Daarnaast moet het vastgoedbeleid van de gemeente worden herzien en wordt er voorgesteld om een onderzoek te starten naar het plaatsen van windmolens bij Hoorn 80.

Opknappen bedrijventerrein Gildenweg

Het bedrijventerrein Gildenweg is toe aan een opknapbeurt. Er worden plannen gemaakt om het terrein aantrekkelijker en veiliger te maken. Naast regulier onderhoud wil het college meer groen toevoegen aan de openbare ruimte. Ook wordt geopperd om groene parkeerplekken (grasparking) aan te brengen en regenwater op te vangen. De investeringen worden gezamenlijk betaald door de ondernemers gelegen aan het bedrijventerrein, de Provincie Noord-Holland en de gemeente. De commissie geeft aan wat zij vindt van deze plannen en het bijbehorende kostenplaatje.

Nieuw beleid vastgoed gemeente

Gemeentes kunnen ook eigenaren zijn van panden. Daarom moeten gemeentes beleid opstellen voor het beheer en onderhoud van die panden. De zogenoemde nota over het Gemeentelijk Vastgoedbeleid moet daarvoor zorgen. De raad moet een nieuwe nota voor de periode 2024-2028 vaststellen. Belangrijke punten zijn onder andere het behoud van panden met maatschappelijke waarde, het streven naar duurzaamheid en het aanpakken van achterstallig onderhoud. De commissie bespreekt de kaders en uitgangspunten van dit beleidsvoorstel.

Windmolens bij Hoorn 80?

In de regio Noord-Holland Noord werken overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen aan een Regionale Energiestrategie. Het doel van deze strategie is om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de hand van deze strategie wordt onder andere gekeken waar zonneparken of windmolens geplaatst kunnen worden. Voor de volgende fase (RES 2.0) wordt nu voorgesteld om het gebied bij Hoorn 80 te verkennen. Uit deze verkenning moet blijken of de locatie geschikt is voor het plaatsen van enkele windmolens. In de commissie wordt de optie voor dit verkennende onderzoek besproken.

Volg de vergadering

De commissievergadering van 18 juni 2024 start om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 18 juni 2024 19:00 - 22:15 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

.