HOORN - Op dinsdag 15 november 2022 spreekt de commissie over het onafhankelijk onderzoek naar de aanbesteding van de viskiosk in de haven.

De gemeente Hoorn is eigenaar van het pand aan het Hoofd 2b. In 2019 stopte de ondernemer die in het pand een viskiosk had. Het college van B en W besloot hierop om er een toeristisch informatiepunt te vestigen. Er volgde een openbare aanbesteding en in juli 2021 werd de kiosk gegund aan RentTourBuy.

Voor en tijdens de aanbesteding kregen raadsleden signalen over mogelijke vooringenomenheid tijdens het proces. Na verschillende debatten besloot de raad in december 2021 unaniem om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de aanloop en het proces van de aanbesteding van de kiosk. Het onderzoek met bevindingen, conclusies en aanbevelingen is inmiddels afgerond en openbaar gepubliceerd en toegelicht. Het volledige onderzoek staat op de commissieagenda van 15 november 2022 via https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.

Commissievergadering

De commissie spreekt op dinsdag 15 november over het onderzoek. Gevraagd wordt de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Op dinsdag 13 december zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

De commissievergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Op www.hoorn.nl/raad vindt u de agenda en alle voorstellen. Publiek is welkom. De commissie kan ook vanuit huis (of elders) gevolgd worden. Dit kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad.