HOORN - Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om de besluiten te nemen die nodig zijn om het stationsgebied verder te kunnen ontwikkelen. Op 21 november bespreekt de raadscommissie de raadsvoorstellen en naar verwachting op 12 december neemt de gemeenteraad een besluit.

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Een groot deel hiervan gaat landen in de Poort van Hoorn, een breed gebied rondom het station. De voorstellen om ook het stationsgebied zelf verder te kunnen ontwikkelen, liggen nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkeling stationsgebied

Verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars is enthousiast: “Op deze toplocatie in onze stad gaan mooie ontwikkelingen plaatsvinden als de raad akkoord gaat. Er komen honderden woningen tegen de woningnood, we gaan voorzieningen toevoegen voor onze inwoners, én we gaan het stationsgebied als knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en auto verbeteren. Zo zorgen we voor een snelle en comfortabele overstap voor reizigers en een fijne route naar de binnenstad voor bezoekers. Dit is een unieke kans voor de stad waarbij we samenwerken met partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland.”

Ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen

De supermarkt gaat naar een andere locatie en er komen parkeergarages voor auto’s en fietsen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningen, kantoren, horeca, detailhandel en maatschappelijke functies. We gaan de Museumstoomtram meer zichtbaar maken en in de spotlights zetten. Het gebied aan de noordzijde krijgt een meer stedelijke uitstraling, en de nieuwe invulling maakt dat het er zowel overdag als ’s avonds levendig is. Het busstation wordt verplaatst van de zuidzijde naar de noordzijde. Hierdoor ontstaat aan de zuidzijde ruimte voor meer groen en ruimte om de beleving van singels terug te brengen. Het gevoel in de binnenstad te zijn, start dan direct aan de zuidzijde van het station.

Veranderingen in het plan

Er zijn een aantal aanpassingen in het plan gemaakt. Zo is het zogenaamde Zuidgebouw (aan de zuidzijde van het station) aangepast. Het wordt minder massief door variatie in bouwhoogte, het komt verder van het bestaande appartementencomplex te liggen en de bouwhoogte aan de kant van het appartementencomplex wordt verlaagd. Ook is er berekend dat er minder publieke autoparkeerplaatsen nodig zijn. In het aangepaste plan wordt uitgegaan van 550 parkeerplaatsen, wat voldoende moet zijn om de behoefte op te vangen. De parkeergarage wordt zo gemaakt dat deze later nog met één of twee extra lagen kan worden uitgebreid, voor het geval dat de parkeervraag toeneemt. Verder is in het aangepaste plan ruimte gemaakt voor extra woningen. In het plan wordt nu uitgegaan van zo’n 480 woningen.

Bespreking raad

De raadsvoorstellen voor besluitvorming over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het stationsgebied zijn te vinden op Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 21 november 2023 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

De commissievergadering is live te volgen of later terug te kijken via dezelfde link. Men kan de vergaderingen ook bezoeken. Deze vinden plaats in het stadhuis. Op 21 november bespreekt de raadscommissie de raadsvoorstellen en naar verwachting op 12 december neemt de gemeenteraad een besluit.