HOORN - Het college in Hoorn gaat een rol spelen bij het oplossen van de overlast rondom het Keerspoor in Hoorn. De raad is echter verdeeld over de oplossingsrichtingen.

Dat is de uitkomst van een commissievergadering van de gemeenteraad van Hoorn op dinsdag 9 oktober 2018. Een aantal bewoners aan de Plevier ervaart overlast van treinen die keren op het keerspoor in de wijk Kersenboogerd. Hoewel de gemeente formeel geen partij is in deze kwestie, heeft de gemeente tot nu toe op verzoek van de bewoners een bemiddelende rol vervuld. Uit een onderzoek zijn twee mogelijke oplossingen voor de overlast naar voren gekomen:

- Het aanpassen van de dienstregeling, waardoor treinen niet meer hoeven te wachten op het keerspoor, maar parkeren tijdens de wachttijd bij station Hoorn Kersenboogerd.
- Het plaatsen van een zichtscherm waardoor treinen uit het zicht verdwijnen. Het college zou hier een financiële bijdrage aan kunnen leveren.

Een meerderheid van de raadscommissie was van mening dat de gemeente een rol moet blijven spelen in de kwestie. De raad bleek verdeeld over de mogelijke oplossingsrichtingen (mogelijke aanpassing van dienstregeling en/of plaatsing van een zichtscherm).

Het college van B&W komt met een raadsvoorstel met beide opties. De behandeling van dit voorstel vindt eind 2018 of begin 2019 plaats in de gemeenteraad