HOORN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor de nieuwe locatie van het skatepark. Op 20 juni wordt het voorstel voorgelegd aan de raad. Op 11 juli zal de raad een besluit nemen over de voorgestelde locatie. Met dit voorstel is de skate-community van Hoorn weer een stap dichter bij het lang beloofde nieuwe skatepark.


Al ruim 30 jaar skaten in het Julianpark

De winnaars van de initiatievenmarkt 2021 zijn lid van werkgroep ‘Skatepark Hoorn’. Deze werkgroep bestaat uit gebruikers van de huidige skateparken in Hoorn. Samen met de gemeente werken zij aan het verwezenlijken van het nieuwe skatepark.

Het oude skatepark bevindt zich al ruim 30 jaar in het Julianapark en is vastgesteld als centrale hoofdskatelocatie. Het is de wens van de werkgroep om het park ook in het Julianapark te behouden. De huidige locatie is echter te klein en ligt te dicht op het naastgelegen appartementencomplex. Kijkend naar de beschikbare ruimte voor een nieuw skatepark voldoen locatie A, B en C alle drie. Deze drie locaties vormen daarmee de basis voor het onderzoek.

Ruim 50% kiest voor locatie C aan De Nieuwe Wal

In het raadsvoorstel wordt locatie C ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De basis voor dit voorstel is het locatieonderzoek en een enquête onder inwoners. Door middel van de enquête konden skaters en parkbezoekers hun mening geven over de drie geselecteerde locaties en over de invulling van het skatepark. Een groot tegengeluid was het verdwijnen van groen. Toch gaf maar 21% van de bijna 700 ondervraagde aan het skatepark niet in het Julianapark te willen. 79% geeft aan het Julianapark prima te vinden.

De conclusie van het onderzoek luidt: “Uit de beleidsanalyse en multicriteria-analyse, alsmede uit de gesprekken met belanghebbenden en gebruikers, blijkt dat locatie C de meest wenselijke locatie is voor het realiseren van een nieuwe skatebaan in het Julianapark.” Locatie A en B vallen hiermee af.