HOORN - De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoorn heeft de bewoners rond het Plukkerspad gelijk gegeven: 32 bomen mogen niet worden gekapt. Bovendien stelt de commissie dat de communicatie met de bewoners onder de maat is. De PvdA-Hoorn wil dat de gemeente zo snel mogelijk met de bewoners in overleg gaat en gaat proberen om de bomen en het bosplantsoen definitief een plekje te geven bij de ontwikkeling van dit stuk van de Bangert en Oosterpolder. Ook wil de PvdA-Hoorn dat het college actief aan de slag gaat met het herstellen van het vertrouwen van de inwoners rond het Plukkerspad in de gemeente.

Niet zorgvuldig
De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoorn deed deze week uitspraak over het Plukkerspad. En die uitspraak is duidelijk: het besluit om 32 bomen te kappen bij het Plukkerspad is niet zorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Ook over de informatie naar de bewoners is de commissie duidelijk: de bewoners zijn niet goed en niet tijdig geïnformeerd. ‘De communicatie van de gemeente is onder de maat’, zo stelt de commissie.

Niet van harte
De PvdA-Hoorn stelde eerder vragen over de kap van de bomen. En over het feit dat de bewoners geen antwoord kregen op hun zienswijze over de plannen. Ook vroeg de PvdA het college om met de bewoners in overleg te gaan, om te kijken of de bomen niet ingepast kunnen worden in de nieuwe wijk. Uit het antwoord van het college bleek dat de gemeente ergens wel inziet dat zij niet netjes is omgegaan met de bewoners rond het Plukkerspad. Maar echt van harte komt dit antwoord niet. De PvdA-Hoorn wil nu van de gemeente weten of zij het met de bezwarencommissie eens is dat de informatie aan de bewoners niet goed en niet tijdig is geweest en wat de gemeente gaat doen om er voor te zorgen dat het vertrouwen van de inwoners rond het Plukkerspad in de gemeente herstelt.

Overleg met bewoners
Op de vraag of de gemeente in overleg wil gaan met de bewoners over de inpassing van de bomen in de nieuwe wijk kreeg de PvdA-Hoorn eerder geen antwoord. Er werd alleen gemeld dat de kap voorlopig werd uitgesteld. Nu er een hele duidelijke uitspraak ligt van de bezwaarschriftencommissie wil de PvdA-Hoorn duidelijkheid en weten of de gemeente in overleg treedt met de bewoners met als doel het behoud van de bomen aan het Plukkerspad. Wat de PvdA-Hoorn betreft gaat dit overleg dan niet alleen over de inpassing van de bomen, maar ook over de inpassing van het bosplantsoen.