HOORN - Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een lokale omroep. Voor de nieuwe periode 2023-2027 willen vier gegadigden de zendtijd in de gemeente Hoorn. WeeFF, Radio Bontekoe, Ons Westfriesland en Van Hoorn Zeggen hebben zich hiervoor aangemeld. De laatste wordt voorgedragen aan de gemeenteraad als keuze van het college van burgemeester en wethouders.


Achtergrond keuze

Om tot een onderbouwde keuze te komen zijn de plannen van de vier partijen, zoals ingediend bij het Commissariaat van de Media beoordeeld en met elkaar vergeleken. Het college heeft gekeken naar het productaanbod, de kwaliteit van de organisatie en de exploitatie. De Stichting van Hoorn zeggen is bij de beoordeling als voorkeurspartij voor de gemeente Hoorn naar voren gekomen. Wethouder Kunst en Cultuur, Axel Boomgaars: "De stichting is een jonge, ondernemende, innovatieve en professionele organisatie met een heldere missie en visie. Van Hoorn zeggen kiest voor een non-lineair aanbod, dus meer online en zonder vaste tijden zoals standaard bij radio en tv. Dat is een gedurfde stap, maar wat het college betreft helemaal van deze tijd."

Er is vertrouwen dat Stichting van Hoorn zeggen dat ook waarmaakt. Van Hoorn zeggen is een innovatieve partij, die weet wat er speelt in de gemeente Hoorn en daar op een frisse en vernieuwende manier op inspeelt.

Toelichting over de afvallers

De overige drie partijen hebben zendtijd aangevraagd in alle zeven Westfriese gemeenten. Dit betreft Stichting Streekomroep West-Friesland (WeeFF), vereniging Radio Bontekoe (HoornRadio) en stichting Lokale Media Westfriesland (OnsWestfriesland). Het college heeft alle ingediende plannen zorgvuldig bekeken, maar alleen vanuit het Hoornse perspectief beoordeeld.

Stichting van Hoorn zeggen heeft het meest uitgebreide en gedegen plan ingediend. Voor een verdere toelichting op de plannen van de andere partijen kan het voorstel aan de raad bekeken worden.

Raadsbesluit naar Commissariaat voor de Media

Bij een positief besluit van de raad draagt de gemeente Stichting van Hoorn zeggen voor als wettelijk en voorkeursadvies richting het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat maakt de eindbeslissing op basis van de onderbouwing van de gemeente.