HOORN - De raad heeft het college gevraagd om zich te gaan buigen over het plan van bewoners om op de parkeerplaats aan de Westerdijk een stadspark aan te leggen. Dit zou goed passen bij het toekomstige fiets- en wandelpad langs het water, dat een echte blikvanger van de stad wordt.


Een aantal bewoners had het plan opgevat om de parkeerplaats op de Westerdijk te veranderen in een klein stadspark, genaamd Westerpark. Hier zou ook het pleintje bij de witte huizen meegenomen worden. Er zou een groene heg om het parkje heen komen, een mooi kronkelpad en wat bloemenperkjes en bankjes hier en daar. Bewoners zouden dan aan de rand van het park kunnen parkeren, op een groene ondergrond.

Kijken naar mogelijkheden
De raad was positief over het feit dat bewoners met dit plan kwamen. Wel vroegen verschillende fracties zich af of dit het juiste moment is. Zij benoemden onder meer dat het belangrijk is om eerst alternatieve parkeerplaatsen te hebben, voordat er parkeerplaatsen weggehaald worden. Ook is het de vraag of er tegen die tijd geld voor is. Wethouder Simon Broersma zegde toe met bewoners in gesprek te gaan en te kijken of en hoe het initiatief in de toekomstige plannen voor de inrichting van de Westerdijk in te passen is.