HOORN - Vanwege takbreuk heeft het college van B en W van Hoorn moeten besluiten om een aantal Canadese populieren in de binnenstad te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. Het gaat om zestien Canadese populieren op de Noorderveemarkt, Het Oude Sluisje en de Westerdijk. Ook worden dertien Canadese populieren langs de Westerdijk tussen de Geldersesteeg en de Paardensteeg vervangen, maar mogelijk eerst gekandelaberd.


Canadese populier
Bij veel Canadese populieren vindt takbreuk plaats. De populier is op oudere leeftijd erg gevoelig voor takbreuk en bevat zacht hout. Takken kunnen afbreken door wind, maar ook door inwendige spanning. Dit probleem speelt op vele plekken in Nederland. Ook binnen de gemeente Hoorn zijn kwetsbare populieren. Hoewel populieren jaarlijks worden gecontroleerd en gesnoeid, is het afbreken van zware takken niet te voorkomen. De gemeente is regelmatig aansprakelijk gesteld voor letsel of schade door afgebroken takken.


Onderzoek
Uit onderzoek van een gespecialiseerd bureau in 2018 blijkt dat de conditie van een aantal populieren in de binnenstad achteruit gaat en ze niet duurzaam zijn te behouden. Kap en vervanging is de enige manier om de onveilige situatie te verbeteren. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dan wordt geadviseerd takken van de bomen af te zagen (kandelaberen). Op basis van dit onderzoek heeft het college van B en W besloten zeven Canadese populieren op de Noorderveemarkt en drie populieren bij Het Oude Sluisje te kappen en vervangen door nieuwe bomen.


Westerdijk
Bij het besluit over de populieren aan de Westerdijk is gekeken naar de toekomstige ontwikkeling van de Westerdijk. De ambitie is om het gebied tussen de dijk en de woningen na de dijkversterking samen met de bewoners opnieuw in te richten.

Zes Canadese populieren in het gebied tussen de dijk en de woningen worden gekapt en vervangen door duurzame bomen op dezelfde plek. Deze worden zo geplant dat ze bij een toekomstige nieuwe herinrichting makkelijk te verplaatsen zijn.

Ook de dertien populieren op de Westerdijk tussen de Geldersesteeg en Paardensteeg kunnen niet blijven staan. Snelle herplant is hier lastig, omdat de bomen in het kernprofiel van de dijk staan. De gemeente Hoorn overlegt met het Hoogheemraadschap of het mogelijk is om de bomen op dezelfde plek te herplanten. Als herplant in de dijk zelf mogelijk blijkt, dan komen na de kap nieuwe bomen op de dijk. Als dit niet mogelijk is, worden de bomen eerst gekandelaberd. Zo kunnen vallende takken van deze bomen geen schade of letsel veroorzaken. Bij de toekomstige herinrichting van het gebied tussen de Westerdijk en de woningen, kunnen de gekandelaberde bomen dan worden vervangen. De gemeente kijkt samen met bewoners waar de bomen na de kap kunnen komen.


Vervolg
Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd over dit besluit. Na de bezwaartermijn voor de kapvergunning zullen de bomen gekapt of gekandelaberd worden. De herplant op de Noorderveemarkt, ’t Oude Sluisje en de Westerdijk kan in het najaar van 2019 plaatsvinden.