HOORN - In het centrumgebied van de Kersenboogerd komen zeven vaste camera’s om toe te zien op de openbare orde en veiligheid. De camera’s hangen er in ieder geval voor vijf jaar. De twee tijdelijke, mobiele camera’s op het Betje Wolffplein worden vervangen door vaste camera’s. Daarnaast is het gebied waar cameratoezicht komt uitgebreid. Het cameratoezicht helpt onder andere incidenten snel op te lossen en onveilige situaties te voorkomen.


De camera’s worden geplaatst in het winkelcentrumgebied en het stationsgebied. In het winkelcentrumgebied komen de camera’s op het Betje Wolffplein, Aagje Dekenplein en de Mina Krusemanstraat. In het stationsgebied komen ze te hangen in de Rondeelstraat en Rijnweg. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het cameratoezicht.


Waarom?

De mobiele camera’s werden tijdelijk geplaatst. Daarbij werd direct aangekondigd dat deze op termijn werden vervangen door vaste camera’s. Door het cameratoezicht zijn Gemeente Hoorn, de politie en het openbaar ministerie beter in staat om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De camera’s worden live uitgekeken. Hierdoor kunnen incidenten voorkomen worden of snel worden ingedamd. Ook ondersteunt het cameratoezicht de politie bij het voorkomen en terugdringen van overlast. Het ophangen van camera’s heeft daarnaast een preventief karakter. De invoering van het cameratoezicht is een invulling van de veiligheidsambitie en het programma Kansen voor de Kersenboogerd.


Veiligheidsambitie

Om de Hoornse samenleving veiliger te maken en leefbaar te houden voor iedereen heeft Gemeente Hoorn de veiligheidsambitie. Hierin in een van de doelstellingen om de problemen achter crimineel gedrag aan te pakken, zoals bijvoorbeeld onderliggende (sociale) problemen van wijkbewoners. Het cameratoezicht in het overlastgevoelige centrumgebied is een van de maatregelen om tot verbeteringen te komen. Het is daarnaast een middel om overlastaanpak van (hang)jongeren kracht bij te zetten. Handhavers, wijkagenten en jeugdboa’s kunnen door het extra toezicht overlastsituaties sneller en beter in kaart brengen om daar vervolgens op te kunnen handelen.


Kansen voor de Kersenboogerd

Het cameratoezicht is een van de acties uit het programmaplan ‘Kansen voor de Kersenboogerd’. Het programma zet zich in voor een gezonde leefomgeving zodat iedereen in de wijk fijn en veilig kan wonen, werken en leven in de Kersenboogerd. Een van de belangrijkste onderwerpen uit het programma is veiligheid, dat samengaat met overlast en handhaving. De camera’s vormen een belangrijk hulpmiddel in het creëren van een veilige, gezonde (leef)omgeving.


Privacy

De camera’s zijn zodanig opgesteld en softwarematig afgesteld dat de privacy van de omwonenden wordt gewaarborgd. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en voor 28 dagen opgeslagen. Na de 28 dagen worden de opgenomen beelden automatisch gewist, uitgezonderd als ze door politie of justitie gebruikt worden voor opsporing, bewijsvoering en/of vervolging.


Gezamenlijke aanpak

Cameratoezicht lost niet alle problemen op, maar kan wel bijdragen aan een veiliger Kersenboogerd. Het is daarbij belangrijk dat winkeliers, horeca, inwoners en bezoekers van het centrumgebied Kersenboogerd gesignaleerde delicten blijven melden. Een gezamenlijke aanpak helpt staat om de openbare orde en veiligheid te handhaven en een veilige, gezonde (leef)omgeving te creëren.