HOORN - De raad besloot op dinsdag 24 september om het burgerinitiatief tegen de bomenkap op de Westerdijk door te sturen naar het college van B en W.

Het burgerinitiatief werd ingediend nadat het college besloot om 13 populieren aan de Westerdijk te kappen. Volgens het college is dit noodzakelijk omdat de bomen broos zijn. Daardoor vallen er regelmatig takken, wat schade en ook letsel kan veroorzaken. De initiatiefnemers willen graag dat deze beslissing wordt teruggedraaid of heroverwogen. De kap is volgens hen onnodig. Daarbij is ook niet duidelijk of het Hoogheemraadschap wel toestemming geeft voor het planten van nieuwe bomen. 130 inwoners steunden dit initiatief.

De raad kan het burgerinitiatief zelf niet behandelen, omdat dit een zaak voor het college is. Daarbij lopen er juridische bezwaarprocedures tegen de verleende kapvergunning. De raad besloot daarom om het initiatief door te sturen naar het college.

De raad geeft het college mee opnieuw met omwonenden te communiceren en ook met hen in gesprek te gaan. Ook vraagt de raad het college te bekijken of de beslissing in de huidige vorm in stand moet blijven en uit te zoeken hoe het nu zit met de herplant van bomen en afspraken hierover met het Hoogheemraadschap. De uitkomsten van de gesprekken moeten worden terug gemeld aan de raad.