HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 19 mei 2022 een bedrijfspand aan de Protonweg gesloten. De sluiting geldt voor drie maanden.


Sluiting pand

Na signalen over illegaal gokken in het pand, vond er in maart 2022 een controle plaats door gemeente en politie. Er is geconstateerd dat in dit pand illegale kansspelactiviteiten plaatsvonden. Er is een speeltafel met fiches en speelkaarten daarop gelegen aangetroffen. Er werd een spel gespeeld dat in vergunde gokgelegenheden gebruikt wordt als kansspel. Tevens was een grote som geld aanwezig.

Sluiting van het pand betekent dat er niemand nog op het perceel of in het pand aan de Protonweg 14 mag komen. De eigenaar en de huurder van het pand hebben de gelegenheid gekregen om hun spullen en andere bezittingen uit het pand te verwijderen.

Bevoegdheid tot het geven van het bevel tot sluiting

Op grond van artikel 174 Gemeentewet en artikel 2:80 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn kan de burgemeester ter bescherming van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat, de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte.

Het gelegenheid geven tot illegaal gokken is een misdrijf in de zin van de Wet op de kansspelen (Wok) en op zichzelf een schending van de openbare orde. Het zorgt voor vermenging tussen de onder- en bovenwereld, kan leiden tot afhankelijkheidssituaties, schulden en financiële transacties met alle risico’s van geweld en vermogens- en andere criminaliteit van dien.