HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 3 februari 2022 een drugswoning aan de Distel in Hoorn voor drie maanden gesloten. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.


Hennepplantage aangetroffen

Op 21 december 2021 werd de hennepkwekerij in de woning aangetroffen. Er werd een handelshoeveelheid drugs in de vorm hennepplanten en toebehoren voor drugs aangetroffen. Tevens was sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van electriciteit. De henneplocatie is ontmanteld en de hennep is vernietigd

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Met de sluiting wordt de bekendheid van de woning als drugpand doorbroken en de openbare orde hersteld.