HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 6 juni 2023 om 09.00 uur een drugswoning aan de Pergola in Hoorn voor een maand gesloten. In de woning zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden worden geïnformeerd over de sluiting.


Hennepplantage aangetroffen

Op 13 april 2023 werden de hennepkwekerijen met in totaal 450 hennepplanten in de woning aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt en van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een woning die wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. ‘Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van de woning als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.