HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 21 augustus 2023 een drugswoning aan de Messing in Hoorn voor drie maanden gesloten. In de woning is een hennepkwekerij en toebehoren voor de hennepkwekerij aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden worden geïnformeerd over de sluiting.

Hennepplantage aangetroffen

Op 23 maart 2023 werd de hennepkwekerij met in totaal 189 hennepplanten aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Ook was sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een woning die wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. 'Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van de woning als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgmeester Jan Nieuwenburg.

Niet pluis gevoel?

In en rond een drugspand vinden activiteiten plaats die opvallen omdat ze ‘niet passen’ in een woonomgeving. Iedereen die iets ziet, hoort, ruikt of waarneemt kan hierover een melding doen. Dat kan bij de gemeente, de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we onze stad samen veilig.