HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 20 september 2023 om 15.00 uur een drugswoning aan de Brandnetel in Hoorn voor drie maanden gesloten. In de woning was een hennepkwekerij aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden worden geïnformeerd over de sluiting.

Hennepplantage aangetroffen

Op 15 augustus 2023 werd de hennepkwekerij met in totaal 590 hennepplanten in de woning aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Ook was sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een woning die wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. 'Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van de woning als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgmeester Jan Nieuwenburg

Niet pluis gevoel?

In en rond een drugspand vinden activiteiten plaats die opvallen omdat ze ‘niet passen’ in een woonomgeving. Iedereen die iets ziet, hoort, ruikt of waarneemt kan hierover een melding doen. Dat kan bij de gemeente, de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we onze stad samen veilig.