BLOKKER - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 18 januari 2024 om 15.00 uur een drugspand aan de Gildenweg in Blokker voor zes maanden gesloten. In het bedrijfspand is een hennepkwekerij aangetroffen. Het pand is verzegeld en omliggende bedrijfspanden zijn geïnformeerd over de sluiting

.
Hennepplantage aangetroffen

Op 30 november 2023 werd de hennepkwekerij met in totaal 330 hennepplanten in het pand aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Ook was er sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een bedrijfspand dat wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. 'Ik wil een veilige werkomgeving voor onze ondernemers en een veilige woonomgeving voor onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van het bedrijfspand als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgmeester Jan Nieuwenburg.

Niet pluis gevoel?

In en rond een drugspand vinden activiteiten plaats die opvallen omdat ze ‘niet passen’ in een woonomgeving of bedrijventerrein. Iedereen die iets ziet, hoort, ruikt of waarneemt kan hierover een melding doen. Dat kan bij de gemeente, de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we onze stad samen veilig.