HOORN - De burgemeester van Hoorn heeft op 27 oktober 2021 een drugspand aan de Gildenweg in Hoorn voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepdrogerij, -knipperij en -verpakkerij aangetroffen. Het pand is verzegeld en omliggende bedrijven zijn geïnformeerd over de sluiting.

Hennepplantage aangetroffen
Op 3 september jl. werd de hennep in het pand aangetroffen. Er werd handelshoeveelheid drugs in de vorm diverse hennepgerelateerde voorwerpen, hennepbladeren, meerdere plastic tassen met hennepgruis en -toppen aangetroffen. De henneplocatie is ontmanteld en de hennep is vernietigd.

Damoclesbeleid
De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Met de sluiting wordt de bekendheid van het pand als drugpand doorbroken en de openbare orde hersteld.