HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 1 november 2023 om 15.00 uur een drugspand aan de Atoomweg in Hoorn voor zes maanden gesloten. In het bedrijfspand is een hennepkwekerij en een drugslab in aanbouw aangetroffen. Het bedrijfspand is verzegeld en omliggende bedrijfspanden zijn geïnformeerd over de sluiting.

Hennepplantage aangetroffen

Op 8 september 2023 werd de hennepkwekerij met in totaal 160 hennepplanten in het pand aangetroffen. Daarnaast zijn voorwerpen en chemische stoffen voor de productie van andere verdovende middelen dan hennep aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Ook was sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een bedrijfspand dat wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. 'Ik wil een veilige werkomgeving voor onze ondernemers en een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van het bedrijfspand als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgmeester Jan Nieuwenburg

Niet pluis gevoel?

In en rond een drugspand vinden activiteiten plaats die opvallen omdat ze ‘niet passen’ in een woonomgeving of bedrijventerrein. Iedereen die iets ziet, hoort, ruikt of waarneemt kan hierover een melding doen. Dat kan bij de gemeente, de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we onze stad samen veilig.