HOORN - De Hoornse gemeenteraad gaat begin 2018 een brede discussie voeren over parkeren in Hoorn.

De Hoornse gemeenteraad gaat begin 2018 een brede discussie voeren over parkeren in Hoorn. Het parkeerkader op lange termijn komt hierin aan bod. Ook buigt de raad zich over oplossingen voor de parkeerdruk en ontwikkeling van de binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft verschillende opties in kaart gebracht.

Parkeerkader

De gemeenteraad vroeg op 27 juni 2017 om inzicht in de parkeersituatie en een plan van aanpak voor het parkeerbeleid. Een extern adviesbureau heeft de parkeersituatie geïnventariseerd. Het college kan nu inzicht verschaffen in het gebruik van parkeerlocatie en sturingsmiddelen hiervoor. Op basis hiervan kan de raad een brede discussie voeren over het toekomstige parkeerkader en de weg daarnaar toe.

Parkeerdruk binnenstad

Ten tweede komt de ontwikkeling van bouwlocaties in de binnenstad en de relatie met de huidige parkeernorm aan bod. De druk op parkeerplaatsen voor vergunninghouders is door de jaren heen te hoog geworden, omdat het aantal bewonersvergunningen niet aan een maximum is gebonden. Tegelijkertijd kan de bouw van nieuwe woningen nu niet doorgaan als er geen mogelijkheid is om op eigen terrein te parkeren. Het is dan namelijk verplicht om dan in de openbare ruimte een parkeerplek te realiseren. Om de woningbouw te stimuleren en de parkeerdruk in de binnenstad aan te pakken, legt het college B en W een aantal mogelijke oplossingen aan de gemeenteraad voor.

Raad

De raad voert de discussie over het parkeerkader op lange termijn en bouwen en parkeren in de binnenstad tegelijkertijd. De raad wordt op dinsdag 9 januari tijdens een informerende sessie ingelicht over de weg naar een integraal parkeerkader. Het college schetst dan de dilemma’s en kaders rondom de ontwikkeling van de (binnen)stad en het verband met parkeren. Op dinsdag 16 januari 2018 buigt de raadscommissie zich over een voorstel om te komen tot een integraal parkeerkader en een oplossing voor de korte termijn.

Het college vraagt de raad voor de korte termijn een besluit te nemen over de oplossing voor de patstelling tussen de ontwikkeling van bouwlocaties en de parkeernorm. Ook wordt in de raadsvergadering van dinsdag 30 januari 2018 gevraagd om een besluit over het proces te nemen om tot een integraal parkeerkader te komen.

De stukken zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad