HOORN - De coronacrisis houdt Nederland in haar greep. Desondanks werkt de gemeente samen met ontwikkelaars door aan de werkzaamheden en voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling van de Bangert en Oosterpolder.


Marjon van der Ven, wethouder Wonen en Stadsvernieuwing: “Uiteraard houden we ons aan de regels van het Rijk, maar ik ben trots dat we samen met de projectontwikkelaars in de Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn de Bangert en Oosterpolder verder blijven ontwikkelen. In deze onzekere tijden blijven we werken aan een aantrekkelijke en diverse woningvoorraad. Want ook nu blijft de woon- en leef kwaliteit in onze wijken en dorpen een topprioriteit.”

Start fase 5
De laatste woningen in het gebied tussen de Dorpsstraat en de Bangert, ook wel bekend als fase 4, zijn inmiddels verkocht en opgeleverd. De werkzaamheden verplaatsen zich nu dan ook naar het gebied ten zuiden van de Bangert, ook wel bekend als fase 5 van de Bangert en Oosterpolder. Hier wordt gestart met de bouw van de eerste woningen aan de oostzijde van De Strip. Dit deelgebied staat bekend als fase 5B Noord. De verkoop van de woningen is enige tijd geleden al gestart en de meeste woningen zijn inmiddels verkocht. Binnenkort gaan de laatste woningen in de verkoop.

Tweede helft 2020
In de tweede helft van 2020 start gefaseerd de verkoop van circa 200 woningen, waaronder ook gemeentelijke kavels, aan de westzijde van De Strip, direct ten zuiden van de Bangert. Dit deelgebied staat bekend als fase 5A Noord. Om deze woningbouw mogelijk te maken wordt in het voorjaar aangetroffen vervuiling in de bodem verwijderd. Direct daarna worden de gronden bouwrijp gemaakt. De verkaveling voor het gebied ten westen van De Strip wordt dit voorjaar vastgesteld.

Actuele informatie op website
Op de website van de Bangert en Oosterpolder staan de huidige verkoopprojecten. Nieuwe locaties worden bij start van de verkoop toegevoegd. Ook de verkaveling voor het gebied ten westen van De Strip wordt gepubliceerd op bangertenoosterpolder.nl.