HOORN - De bouw van het Integraal Kind en Expertise Centrum aan de Zonnesteen (voorheen Nieuwe Steen 9) in Hoorn start in januari 2024. Dat heeft het college van B en W dinsdag 10 oktober besloten.


De start van de bouw is een belangrijk moment voor de betrokken instellingen en kinderen. Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie voor kinderen in het speciaal (basis)onderwijs. In het IKEC worden vanaf één locatie gespecialiseerd (basis)onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden voor 450 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Op dit moment zijn de betrokken scholen verspreid over verschillende locaties binnen de gemeente in sterk verouderde gebouwen. Zowel de scholen als de ouders en leerlingen zitten al geruime tijd te springen om nieuwe huisvesting.

Zorgvuldige afweging

Eerder dit jaar gaf de gemeenteraad het uitvoeringskrediet vrij voor de bouw van het IKEC. De raad gaf daarbij aan haast te willen maken met de bouw. Voor het IKEC is een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen zijn twee beroepschriften ingediend. De behandeling van de beroepschriften kan een jaar tot zelfs twee jaar duren. Een beroep heeft geen schorsende werking. In beginsel kan de gemeente dus starten met de bouw van het IKEC. Na een zorgvuldige weging van risico’s en belangen heeft het college besloten de behandeling van de beroepszaken niet af te wachten en door te gaan met de bouw.

De financiële en juridische risico’s worden als laag ingeschat, terwijl nood van de nieuwe huisvesting heel hoog is. De bestaande huisvesting is zwaar verouderd en dat komt de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Ook heeft verdere vertraging van de start van de bouw grote financiële gevolgen. Het kost veel geld om de oude panden geschikt te houden en door prijsstijgingen kan het project ook nog duurder worden. Bovendien leidt nog meer vertraging van de bouw van het IKEC ook tot vertraging van andere onderwijshuisvestingsprojecten en woningbouwontwikkelingen op de locaties van de vrijkomende scholen.

Start bouw januari 2024

Aannemer De Nijs heeft woensdag 11 oktober de definitieve gunning gekregen. De Nijs start nu de bouwvoorbereidingen. De bouw start naar verwachting begin 2024. Streven is om het nieuwe gebouw rond de zomervakantie van 2025 op te kunnen leveren.

Wethouder René Assendelft: ‘Het speciaal (basis)onderwijs wacht al heel lang op vervangende huisvesting. De huidige huisvesting is echt op en de leerlingen en docenten snakken naar een moderne school toegespitst op hun behoeften. Het is belangrijk dat we nu ook een volgende stap gaan zetten en gaan starten met de bouw.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het IKEC ook op www.hoorn.nl/oude-hockeyvelden.