HOORN - Woensdag 4 juli vond het tweede 'Grote Wijkgesprek' plaats in het Dwaalpark in de Grote Waal. Bewoners konden op een originele manier stemmen en bepalen wat zij belangrijk vinden om hun woonwijk nog mooier te maken. Inmiddels kan er ook online gestemd worden.


Het wijkgesprek is georganiseerd door de Gemeente Hoorn met als doel inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van plannen voor vernieuwing in de wijk. Tijdens het eerste gesprek in februari zijn meer dan 500 ideeën aangedragen door de bewoners. Tijdens het tweede wijkgesprek zijn deze 500 ideeën teruggebracht naar 44 thema's waarop inwoners konden stemmen met speciale 'waardemunten'. Een stem kon extra kracht bijgezet worden door een 'waarom' kaartje in te vullen met argumentatie.

Om zoveel mogelijk bewoners de kans te geven mee te denken, worden er nog meer gesprekken in de wijk gevoerd en kan er nu ook online gestemd worden. Stemmen kan tot 1 september 2018 via: vooreenmooiestad.nl/wijkgesprek

De resultaten van het wijkgesprek en de resultaten van de online stemming komen samen tot één adviesplan dat gepresenteerd wordt aan het college en de raad van de Gemeente Hoorn. Aan hun de taak om het bestaande budget van € 500.000,- van het programma Grote Waal vrij te geven.