HOORN - Op 31 mei stemde de gemeenteraad ermee in om het ontwerp bestemmingsplan Stadsstrand Hoorn in procedure te brengen. Van vrijdag 3 juni tot en met donderdag 14 juli 2022 liggen het ontwerp bestemmingsplan Stadsstrand Hoorn en het ontwerpbesluit watervergunning ter inzage. In die periode kan men een reactie geven op deze stukken. Op woensdag 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond. Geïnteresseerden kunnen die avond de stukken bekijken en hun vragen stellen.

Wat ligt er ter inzage?
- Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadsstrand Hoorn’ ten behoeve van de inrichting en het gebruik van het stadsstrand Hoorn. Het bestemmingsplan geeft aan hoe het stadsstrand gebruikt mag worden en wat op het stadsstrand gebouwd mag worden.
- Het ontwerpbesluit watervergunning voor de afbouw van het stadsstrand. Een watervergunning is nodig voor werkzaamheden vlakbij of op het water.

Wanneer en waar zijn de stukken in te zien?
Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp watervergunning en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 3 juni tot en met donderdag 14 juli 2022 voor iedereen ter inzage in het stadhuis. Ze zijn vanaf 3 juni ook digitaal te bekijken op www.hoorn.nl/bestemmingsplan en op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken bekijken door te zoeken op het identificatienummer NL.IMRO.0405.BPStadsstrand-co02, of door te zoeken op de naam ‘stadsstrand Hoorn’.

Wilt u een reactie geven?
Waar mogelijk zijn wensen van omwonenden en andere belanghebbenden verwerkt in het ontwerp voor het stadsstrand en in het ontwerpbestemmingsplan voor het stadsstrand. Niet alle wensen konden worden verwerkt. Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp watervergunning? Dat kunt u in de periode dat de stukken ter inzage liggen een reactie geven. Dat heet een zienswijze. Dat kan op de volgende wijze:
- schriftelijk aan de gemeenteraad van Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn;
- mondeling, na afspraak met de betreffende ambtenaar van de gemeente Hoorn, tel. (0229) 252200.
Inloopavond op woensdag 15 juni 2022Heeft u vragen over de stukken of over het geven van een reactie? Op woensdag 15 juni tussen 19.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente een inloopavond in schouwburg Het Park (Westerdijk 4). Tijdens de inloop kunt u de stukken inzien en uw vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt op elk moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnen komen lopen.

Wat gebeurt er met de binnengekomen reacties?
Alle reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingsplan worden onderzocht en met een advies van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. Waar nodig worden de stukken aangepast. De gemeenteraad beslist daarna over de vaststelling van het bestemmingsplan. Naar verwachting is dat op 27 september 2022. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier behandelt de reacties op de ontwerp watervergunning en zorgt ook voor de vaststelling van de vergunning.

Planning opening stadsstrand
De gemeente streeft ernaar om het eerste deel van het stadsstrand, van de schouwburg tot aan de wandelbrug, in de zomer van 2023 te openen. Naar verwachting kan in de zomer van 2024 het gehele strand worden geopend. Meer informatie over het stadsstrand is te vinden op www.hoorn.nl/stadsstrand