HOORN - Op 8 februari stemde de raad in met de ontwerp bestemmingsplannen Stationsgebied en Pelmolenpad. Daarom organiseert gemeente Hoorn twee informatieavonden. Deze zijn op dinsdag 15 februari (ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied) en op woensdag 16 februari 2022 (ontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad). Geïnteresseerden kunnen die avond de plannen inzien en vragen stellen. Om publiek te kunnen spreiden is vooraf aanmelden verplicht.


Vragen aan deskundigen

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.poortvanhoorn.nl/aanmelden. De inloopavonden starten om 19.00 uur 's avonds. Er is telkens een blok van een halfuur, elk voor 35 aangemelde bezoekers. Zij kunnen aan diverse tafels vragen stellen. Deskundigen kunnen vragen beantwoorden over het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplannen van het Stationsgebied en Pelmolenpad. Ook is er een extra tafel voor mensen die nu al vragen hebben over verkeer en mobiliteit.

Periode voor zienswijze

Wie wil reageren op de ontwerp bestemmingsplannen kan dat doen van 18 februari tot en met 31 maart. Zienswijzen kunnen schriftelijk of mondeling bekend worden gemaakt bij de gemeente. Alle zienswijzen worden beoordeeld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist vervolgens over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat zal in juni 2022 zijn.

Coronarichtlijnen

Gemeente Hoorn volgt de coronarichtlijnen van de Rijksoverheid. Aanmelden vooraf is daarom nodig, al wordt er geen QR-code gevraagd. Verder is het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 meter afstand en het volgen van de aangegeven route tijdens de inloopavonden verplicht.