HOORN - Op dinsdag 23 maart besluit de Hoornse raad of het college opnieuw het mandaat krijgt om uitgaven te doen uit het stimuleringsfonds coronacrisis. Ook neemt de raad besluiten over een voorstel voor erfpachtuitgifte op het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg, de ontwikkeling van een Knarrenhof aan de Dovenetel en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Rozenbuurt op de voormalige Balk-locatie in Zwaag.

Stimuleringsfonds coronacrisis
Vorig jaar stelde de gemeenteraad een fonds van 2,4 miljoen euro in om de impact van de coronacrisis op de stad te beperken. Hieruit werden verschillende steunmaatregelen betaald. Zo trok de gemeente ruim 450.000 euro uit om belangrijke culturele organisaties als musea en de schouwburg financieel bij te staan. Ook steunde de gemeente de bruine vloot charterschepen en investeerde de gemeente in het online Warenhuis Hoorn, waarop Hoornse winkeliers gratis hun diensten en producten konden aanbieden. Dit zijn enkele voorbeelden van uitgaven. Van het oorspronkelijke bedrag van 2,4 miljoen euro is nog 1,3 miljoen euro over. Het college wil graag snel uitgaven uit het fonds kunnen doen als dat nodig is. Daarom vraagt het college om een financieel mandaat.

Rozenbuurt
De raad neemt ook een besluit over het bestemmingsplan van de Rozenbuurt. Dit is een plan om op de voormalige Balk-locatie in Zwaag een nieuwe woonwijk met zo’n 450 woningen te realiseren. De raad heeft veel reacties van omwonenden op het plan ontvangen, onder meer over bouwhoogtes en het parkeren. Deze zijn in de commissie van 9 maart aan de orde geweest.

Overige agendapunten
Naast het financieel mandaat staat op de agenda ook een voorstel voor erfpachtuitgifte op het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg. Een deel van de bewoners kan de standplaatsen niet kopen. Voorstel is om in die situaties erfpacht toe te staan. De raad buigt zich ook over het voorstel om op de voormalige locatie van basisschool De Spinaker aan de Dovenetel een zogenaamd ‘Knarrenhof’ met ongeveer 28 levensloopbestendige woningen te realiseren. Als de raad instemt met het voorstel tekent de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemer om tot een haalbaar initiatief te komen. Een ander belangrijk besluit gaat over de nieuwe beleidsvisie Rondkomen. De inzet van deze beleidsvisie is dat alle inwoners in Hoorn moeten kunnen rondkomen, zo nodig met hulp van de gemeente.

Volg de raad
De raadsvergadering van dinsdag 23 maart start om 20:00 uur en vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de livestream op www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook de voorstellen en plannen.