HOORN - Op 8 december neemt de Hoornse raad besluiten over grote projecten als de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, de aanleg van het stadsstrand en de aanleg van een kruispunt met verkeerslichten op de plek van de turborotonde. Daarnaast buigt de raad zich over een burgerinitiatief om het stadsgesprek af te sluiten met een referendum over het standbeeld van J.P. Coen. Op de agenda staan ook voorstellen voor het kostendekkend maken van leges, het masterplan buitensportaccommodaties en de scenariokeuze voor het grondstoffenplan. De laatste raadsvergadering van 2020 start om 19:00 uur.

De besluiten over de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, de aanleg van het stadsstrand en wandel- en fietspad langs de Westerdijk en de aanleg van een kruispunt met verkeerslichten op de plek van de turborotonde staat als hamerstuk op de raadsagenda. Dit betekent dat de commissie positief was en de raad er in principe verder niet over hoeft te spreken.

Bespreekpunten
Eén van de voorstellen die de raad op 8 december bespreekt is om een aantal leges en tarieven kostendekkend te maken. Dit betekent dat de gebruiker betaalt. Voorstel is om de tarieven voor kabels en leidingen, gehandicaptenparkeerkaarten, exploitatievergunningen, ontheffingen en vergunningen voor de Drank- en Horecawet, vergunningen voor categorie 2 en 3 evenementen en voor kleine vergunningen te verhogen. Op dit moment legt de gemeente geld toe op deze diensten.

De raad buigt zich ook over het grondstoffenplan. Daarin staat onder meer hoe en hoe vaak het afval in de gemeente opgehaald wordt. Voorstel van het college is om de komende jaren de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen, inwoners meer invloed te geven op de kosten van afvalbeheer en om inwoners direct te laten betalen voor het legen van hun restafvalcontainer.

Andere agendapunten zijn de prestatieafspraken met Intermaris en huurdersvereniging De Boog over onder meer de bouw van meer sociale huurwoningen en het verbeteren van de bestaande woningen, een actieplan ‘Meld geweld’, de tarieven voor de gemeentelijke belastingen in 2021 en een toekomstvisie voor het centrumgebied van de Kersenboogerd.

Volg de raad
De raad van dinsdag 8 december start om 19:00 uur. De raad vergadert digitaal en is dus ook alleen online te volgen, via de livestream op www.hoorn.nl/raad of via twitter @RaadHoorn. De agenda en stukken staan ook op www.hoorn.nl/raad, onder de agenda van dinsdag 8 december. Het is de laatste raadsvergadering van 2020. Op 12 januari 2021 vindt er weer een commissievergadering plaats en op 26 januari is de eerst volgende raadsvergadering.