HOORN - Is het beter als de gemeente het stadhuis grondig renoveert, of is het beter om een nieuw stadhuis op een andere plek in de stad bouwen? Over die vraag buigt de Hoornse gemeenteraad zich binnenkort.


Net als alle andere kantoorpanden moet het stadhuis van Hoorn in 2023 minimaal energielabel C hebben, en vanaf 2030 energielabel A. Het huidige stadhuis heeft energielabel D. De gemeente moet dus hoe dan ook een grote investering doen om het gebouw aan de wettelijke duurzaamheidseisen te laten voldoen. Daarbij is de klimaatbeheersing in het gebouw onder de maat, staat ongeveer een kwart van het gebouw leeg (te groot voor de organisatie), is er sprake van achterstallig groot onderhoud en is de inrichting van het gebouw gedateerd. Het gebouw voldoet daardoor niet aan de huidige standaarden van een modern kantoorgebouw.

Omdat de gemeente hoe dan ook een grote investering moet doen, besloot de gemeenteraad onderzoek te doen naar het beste toekomstscenario: grondige renovatie, verhuizen naar een ander bestaand pand, of nieuwbouw op een andere locatie. Een grote groep raads- en commissieleden is nauw betrokken geweest bij het onderzoek. In verschillende werksessies en een verkenning langs voorbeeldprojecten in Nederland hebben zij beoordelingscriteria uitgedacht en een beeld gekregen van de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen ander geschikt pand in Hoorn beschikbaar is. Daarom valt deze optie af. De scenario’s renovatie of nieuwbouw blijken financieel en ook qua mogelijkheden voor verduurzaming en modernisering min of meer vergelijkbaar. Nieuwbouw vraagt een grotere investering aan het begin, maar is na ongeveer vier tot vijf jaar goedkoper, vanwege de lagere jaarlasten. Nieuwbouw in het stationsgebied biedt volgens het onderzoek wel meer kansen voor stadsontwikkeling en de realisatie van een ‘Huis van de Stad’. Dit is een stadhuis waarin ook andere organisaties zitten, zoals een bibliotheek, werkloket of koffiecorner. Het scenario nieuwbouw heeft daarom de voorkeur van het college van B en W. Het college laat de keuze aan de gemeenteraad; wordt het renovatie of nieuwbouw?

Op 28 mei staat het voorstel op de agenda van de algemene raadscommissie. De raad neemt naar verwachting op 6 juni een besluit over de toekomst van het stadhuis. Na dit besluit wordt het gekozen scenario verder uitgewerkt in een programma van eisen en een ontwerp. Deze worden vervolgens ook weer voorgelegd aan de gemeenteraad.