HOORN - Met het plan ‘Groenhofje’ is de Bernardus van Bockxmeer School de winnaar geworden van de Kindergemeenteraad 2019.


Het plan van de kinderen is om bij de vijf deelnemende scholen op het schoolplein groenhofjes in te richten. Hier komen dan tuinkassen met kweekbakken en insectenhotels. Doel is om jonge kinderen in Hoorn bewuster te maken van het groen om zich heen en om hen te leren hoe het is om zelf te kweken en te onderhouden.