HOORN - Vanaf 24 februari ontvangen inwoners, huiseigenaren en ondernemers hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wie heeft aangegeven dat hij de belastingaanslag van de gemeente Hoorn digitaal wil ontvangen, krijgt de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor inwoners en ondernemers die door de coronacrisis hun aanslag niet kunnen betalen, biedt de gemeente hulp. Wethouder Marjon van der Ven: 'We beseffen heel goed dat een belastingaanslag koud op je dak valt als je geldzorgen hebt. Daarom roepen we iedereen op die geldzorgen heeft, contact met ons op te nemen. We zijn er om te helpen en mee te denken.'


Ondernemers, woningeigenaren en -huurders ontvangen een belastingaanslag. Het gaat om gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Ook ontvangen woningeigenaren hun WOZ-waarde. 'De gemiddelde WOZ-waarde is met 14% gestegen, maar dit geldt niet voor de lokale lasten. Want ook dit jaar hebben we er weer voor gezorgd dat de kosten voor onze inwoners niet meer toenemen dan de inflatie', aldus wethouder Marjon van der Ven'.

Betalingsproblemen

Voor wie het niet lukt de belastingaanslag (op tijd) te betalen, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Kwijtschelding: dit is mogelijk voor wie een inkomen heeft op bijstandsniveau. Dit geldt ook voor kleine ondernemers en zzp'ers.

  • Gespreide betaling in maximaal 10 termijnen met automatische incasso.

  • Uitstel van betaling of een betalingsafspraak op maat.

  • Voor ondernemers met geldzorgen door de coronacrisis is maatwerk mogelijk.

Kosten voor wegenonderhoud

De gemeente Hoorn heeft het beheer en onderhoud van de wegen van het hoogheemraadschap overgenomen. Voortaan betalen inwoners en ondernemers de kosten voor wegenonderhoud aan de gemeente. Via de aanslag onroerende zaakbelasting. De aanslag van het hoogheemraadschap wordt gemiddeld 68 euro lager. De gemeentelijke aanslag onroerende zaakbelasting gaat gemiddeld met 63 euro omhoog. Voor de meeste inwoners betekent het dat ze in totaal minder betalen.

Snellere oplossing dan via een bezwaarprocedure

Wie wil weten hoe zijn woning is gewaardeerd kan het taxatieverslag digitaal bekijken via www.hoorn.nl/belastingen. Wie het niet eens is met de waardebepaling in het taxatieverslag, kan het beste bellen met de gemeente via 0229 252200. Is er een fout gemaakt? Dan probeert de gemeente dit binnen twee weken te herstellen. Wie gelijk heeft, hoeft geen bezwaar meer in te dienen. De aanslag wordt dan automatisch aangepast. Daarom roept de gemeente op om eerst te bellen voordat je bezwaar maakt. Zo kan een probleem namelijk veel sneller opgelost worden dan via een lange bezwarenprocedure.

Berichtenbox

In totaal verstuurt de gemeente Hoorn zo'n 36.000 aanslagen. Ongeveer een derde gaat dit jaar digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. Iedereen die in het verleden heeft aangevinkt dat hij de belastingpost van de gemeente Hoorn digitaal wil ontvangen, krijgt de aanslag in zijn persoonlijke Berichtenbox. Wie alsnog een aanslag op papier wil ontvangen, kan die uiteraard opvragen.