HOORN - In de week van 22 februari ontvangen inwoners, huiseigenaren en ondernemers hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wie heeft aangegeven dat hij de belastingaanslag van de gemeente Hoorn digitaal wil ontvangen, krijgt de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor inwoners en ondernemers die door de coronacrisis hun aanslag niet kunnen betalen, biedt de gemeente hulp. Wethouder Marjon van der Ven: ‘We beseffen ons heel goed dat een belastingaanslag koud op je dak valt als je geldzorgen hebt. Daarom roepen we iedereen op die geldzorgen heeft, contact met ons op te nemen. We zijn er om te helpen en mee te denken.’

Ondernemers, woningeigenaren en -huurders ontvangen een belastingaanslag. Het gaat om gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. De gemeente Hoorn rekent geen extra OZB-verhoging. Dit jaar gaan de aanslagen gemiddeld met 1,7% omhoog. Dit is gelijk aan de stijging van de kosten voor de gemeente.

Berichtenbox
In totaal verstuurt de gemeente Hoorn zo’n 36.000 aanslagen. Bijna een derde gaat dit jaar digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. Iedereen die in het verleden heeft aangevinkt dat hij de belastingpost van de gemeente Hoorn digitaal wil ontvangen, krijgt de aanslag in zijn persoonlijke Berichtenbox. Wie alsnog een aanslag op papier wil ontvangen, kan die uiteraard opvragen.

Korting op de afvalstoffenheffing
De gemeente Hoorn heeft een nieuwe overeenkomst met afvalverwerker HVC gesloten. Daardoor heeft de gemeente € 1,25 miljoen teruggekregen. Dit gemeenteraad heeft besloten dit bedrag onder de inwoners te verdelen, door een eenmalige korting op de afvalstoffenheffing. Deze kortinggeldt alleen dit jaar.
· eenpersoonshuishoudens € 34,40 korting
· meerpersoonshuishoudens € 42,39 korting

Betalingsproblemen
Voor wie het niet lukt de belastingaanslag (op tijd) te betalen, zijn er verschillende mogelijkheden:
· Kwijtschelding: dit is mogelijk voor wie een inkomen heeft op bijstandsniveau. Dit geldt ook voor kleine ondernemers en zzp’ers.
· Gespreide betaling in maximaal 10 termijnen met automatische incasso.
· Uitstel van betaling of een betalingsafspraak op maat.

Woningwaarde en hoogte van de aanslag
Het afgelopen jaar is de gemiddelde waarde van woningen in Hoorn met 10% gestegen. Voor sommige woningen is dit nog hoger. Dit betekent niet dat de aanslag onroerendezaakbelasting ook 10% hoger is. Want als de woningwaarden stijgen, dan gaat het tarief van de onroerendezaakbelasting omlaag. Ze houden elkaar in balans. Wie wil weten hoe zijn woning is gewaardeerd kan het taxatieverslag digitaal bekijken via www.hoorn.nl/belastingen.

Snellere oplossing dan via een bezwaarprocedure
Wie het niet eens is met de waardebepaling in het taxatieverslag, kan het beste bellen met de gemeente via 0229 252200. Is er een fout gemaakt? Dan probeert de gemeente dit binnen twee weken te herstellen. Wie gelijk heeft, hoeft geen bezwaar meer in te dienen. De aanslag wordt dan automatisch aangepast. Daarom roept de gemeente op om eerst te bellen voordat je bezwaar maakt. Zo kan een probleem namelijk veel sneller opgelost worden dan via een lange bezwarenprocedure.