HOORN - Hoorn heeft de komende jaren veel extra geld om te investeren in haar stad en dorpen. Er is voldoende ruimte om lopende projecten af te ronden en bovendien meer dan 20 plannen uit het coalitieakkoord te realiseren. Daarnaast stelt het college mede op verzoek van de gemeenteraad voor om dit jaar nog 1,5 miljoen euro uit te trekken om inwoners te helpen die door de hoge prijsstijgingen in problemen dreigen te raken. Omdat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026 vooralsnog sterk dalen, wil het college alvast geld opzij zetten om te sparen voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn en voor een buffer voor 2026.

Volop blijven investeren in de stad

Axel Boomgaars (wethouder Financiën): ‘Dit is echt een heel ambitieuze begroting. Naast de projecten die de afgelopen bestuursperiode in gang gezet zijn, zoals de renovatie en uitbreiding van het Westfries Museum, de aanleg van het Stadsstrand en de realisatie van het IKEC bij de Nieuwe Steen, maken we ook ruimte voor meer dan 20 plannen uit het coalitieakkoord. Stuk voor stuk projecten en plannen die de gemeente en onze inwoners vooruit helpen.’

Topprioriteiten

‘Er staat de komende jaren echt veel te gebeuren,’ vertelt wethouder Boomgaars. ‘Absolute topprioriteit is onder meer de versnelling van de woningbouw, met grote projecten als de Poort van Hoorn, de Rozenbuurt en Buitenstad Hoorn. Ook voor de enorme opknapbeurt van het centrumgebied van de Kersenboogerd is veel extra geld beschikbaar. We investeren in meer groen, in de wijkparken in de Risdam-Noord en Bangert en Oosterpolder en maken ook geld vrij voor het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte en de afvalverwerking. We trekken extra BOA’s aan voor meer ogen en oren op straat en trekken meer geld uit voor een inclusieve gemeente. We gaan aan de slag met de ontsluiting van de binnenstad en bereiden de afsluiting van de Roode Steen voor autoverkeer voor. Ook investeren we in de lokale economie en duurzaamheid, bereiden we de uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhuis voor en doen we onderzoek naar een volwaardig poppodium.’

Boomgaars: ‘Belangrijk speerpunt is dat we niet bezuinigen op armoedebestrijding en schuldhulp. Mede op verzoek van de raad trekken we dit jaar nog 1,5 miljoen euro extra uit om inwoners te helpen die door de hoge energieprijzen en inflatie in de problemen zitten of komen. We komen binnenkort met plannen hoe we dit geld het beste kunnen inzetten.’

Sparen voor later

‘In de basis staat de gemeente Hoorn er financieel goed voor,’ legt de wethouder uit. ‘De afgelopen jaren wist de gemeente steeds een sluitende begroting te presenteren. De doorkijk voor de komende jaren is ook goed en dat biedt ruimte om te investeren in de ambities die Hoorn heeft.’

‘Maar er zijn ook veel onzekerheden,’ vervolgt Boomgaars. ‘Ook de gemeente heeft te maken met de oplopende inflatie, stijging van de bouwkosten, hoge energieprijzen en rentestijgingen. En, zoals het er nu naar uitziet, daalt de bijdrage vanuit het Rijk in 2026 drastisch. Dat betekent dus dat we lopende budgetten van plannen en projecten moeten bijstellen. En dat we ook goed vooruit moeten blijven kijken om onze plannen en ambities haalbaar en waar te kunnen maken.’

Het college wil de extra financiële ruimte tot 2025 daarom gebruiken om te sparen voor later. Boomgaars: ‘We gaan natuurlijk samen met de andere Nederlandse gemeenten bij de Rijksoverheid aandringen op oplossingen voor dit ‘ravijnjaar’, maar bereiden ons de komende jaren uiteraard wel voor om keuzes te maken.’ Het college wil in 2022 en 2023 in totaal 20 miljoen extra sparen voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn en wil 5 miljoen euro opzij zetten als buffer voor 2026.

Raad stelt begroting vast

Op dinsdag 1 en dinsdag 8 november buigt de Hoornse raad zich over de begroting 2023. Op 1 november kunnen de raadsfracties reageren op de plannen van het college en kunnen zij voorstellen doen voor wijzigingen of aanvullingen. Uiteindelijk stelt de raad de Begroting – al dan niet gewijzigd – vast. Beide vergaderingen starten om 19:00 uur en zijn te volgen via de livestream op www.hoorn.nl/raad. Hier is ook de Begroting 2023 te vinden.