HOORN - Stichting In Den Beginne (IDB) is al jarenlang actief in Hoorn. De beeldenroute langs de Westerdijk is misschien wel haar bekendste activiteit. Over smaak valt te twisten en dat gebeurde ook nog wel eens rond de beelden van IDB, maar feit is dat de stichting zich onvermoeibaar en belangeloos inzet voor kunst in de openbare ruimte. Helaas komt er per 1 januari 2025 een einde aan de stichting. Wandelaars langs de Westerdijk gaan dat dit jaar al merken, want de beelden aan onder meer de Westerdijk worden al eerder weggehaald.

De gemeente Hoorn heeft IDB altijd gesteund in de vorm van een parapluvergunning en een jaarlijkse subsidie. Het is jammer dat de stichting moet stoppen, maar het blijkt lastig om actieve leden te werven. Zonder opvolgers zijn de activiteiten niet meer uit te voeren.

Lof voor onvermoeibare inzet

De inzet van IDB is altijd zeer gewaardeerd door de gemeente. Kunst in de openbare ruimte is vaak voer voor discussie en die ging IDB niet uit de weg. Door de dialoog te zoeken over de beelden lukte het toch wel eens om mensen met andere ogen te laten kijken. Die onvermoeibare inzet verdient alle lof.

Beelden zijn eigendom van de kunstenaars

De beelden die zijn geplaatst zijn eigendom van de kunstenaars waardoor ze zijn gemaakt. De kunstenaars halen de beelden ook weer op. IDB heeft ze in bruikleen en betaalt een kleine 'stavergoeding' per beeld aan de kunstenaar.

Op de website van In Den Beginne staat de route: https://stichtingindenbeginne.nl/categorie/huidige-route/

Beelden in eigendom van de gemeente

Een aantal beelden is eigendom van de gemeente en deze blijven staan. Dat zijn onder meer de Waaier van kunstenaar Rudi van de Wint, enkele oorlogsmonumenten en Venster van Rob Schreefel.,