HOORN - Geachte heer Bennis,U heeft vragen gesteld over het Parkeren Zwembad de Wijzend In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.


Vraag 1 Is deze problematiek bekend bij het college?
Antwoord Ja, we zijn ervan op de hoogte dat het drukker was dan normaal. De afgelopen maanden was langs het zwembad een omleidingsroute wat voor extra verkeer zorgde. In samenhang met het mooie zomerweer is hier extra drukte in parkeren en verkeer ontstaan.

Vraag 2 Wordt er door handhaving of politie gecontroleerd op of opgetreden foutparkeren engevaarlijke verkeerssituaties rondom het zwembad? Zo ja, op welke wijze gebeurt dat ?
Antwoord Stadstoezicht heeft niet specifiek op deze verkeersproblematiek gehandhaafd. Wel gaat de handhaving met enige regelmaat door de wijk heen. Alleen van constante controle op deze locatie is geen sprake

Vraag 3 Is het college bereid om oplossingen voor dit probleem van verkeersveiligheid terealiseren, zoals hierboven aangedragen?
Antwoord Zie antwoord 1. Volgende zomerperiode 2019 gaan we deze situatie in de gaten houden en daar waar nodig is tijdelijke verkeersmaatregelen instellen.

Vraag 4 Ziet het coliege nog andere opiossingen om dit probieem op te tossen óf in teperken?
Antwoord Dit hebben we nu nog niet in beeld. De volgende zomerperiode 2019 gaan we deze situatie in de gaten houden en kijken we naar de verschillende oplossingen om dit probleem op te lossen.Met vriendelijke groet,Burgemeester en wethouders van Hoornde secretaris/ u.de burgemeester