HOORN - Ook dit jaar kunnen eigenaren van winkelpanden weer subsidie krijgen om woningen boven of in winkels te bouwen in de Hoornse binnenstad. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

In 2022 vroegen 6 pandeigenaren de subsidie aan om 14 woningen te bouwen. Nieuwe aanvragen kunnen worden gedaan tot de € 75.000 vergeven is.

Subsidie voor woningen boven winkels

Alle informatie over de bedragen, de voorwaarden en procedure staat op de website van gemeente Hoorn: www.hoorn.nl/wonenbovenwinkels

Subsidie voor woningen in winkels

Subsidie voor een woning in een winkel wordt alleen gegeven als dat volgens het bestemmingsplan mag. Ook moet de winkel buiten het kerngebied staan. Het kerngebied is: Grote Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed (tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat. In het kerngebied wordt alleen subsidie gegeven aan woningen boven winkels. Zo blijven er in deze straten voldoende winkels beschikbaar.

Subsidies elk jaar tot en met 2025

De gemeenteraad besloot van 2021 tot en met 2025 ieder jaar € 75.000 beschikbaar te stellen voor de subsidie. In 2021 is er eenmalig € 75.000 aan de subsidie toegevoegd, zodat er in 2021 € 150.000 te verdelen was. De gemeenteraad wil eigenaren van winkelpanden stimuleren om lege ruimte beter te benutten. Dit helpt bij het terugdringen van de woningnood en gaat leegstand tegen.