HOORN - Het college van B en W vraagt de gemeenteraad een bedrag van 330.000 euro voor de realisatie van wensen voor het stadsstrand op het gebied van sport en spel. Op 19 november bespreekt de raadscommissie het budgetvoorstel voor de realisatie en het beheer van het stadsstrand. Het bedrag voor sport en spel is daar een onderdeel van. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 8 december een besluit.

Ideeën invulling stadsstrand
In de maand september konden inwoners uit Hoorn en de regio via het platform ‘Voor een mooie stad’ ideeën delen voor de invulling van het Hoornse stadsstrand. Er zijn bijna honderd unieke ideeën gedeeld, en meer dan 3.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en/of de ideeën verder aangevuld. Wethouder Arthur Helling: ‘We zijn daar heel blij mee. Het helpt ons om het stadsstrand te maken tot een plek waar inwoners en bezoekers vele dagen van het jaar plezier van kunnen hebben.’ Op www.vooreenmooiestad.nl/stadsstrand zijn de ingediende ideeën te bekijken.

Keuze ideeën stadsstrand
Uit de eerste tien ideeën die veel stemmen hebben gekregen, wil het college de volgende ideeën realiseren op het stadsstrand: een voetbalveldje/sportgedeelte, een beachvolleybalveld, openbare fitnesstoestellen/ calisthenics park, en een speelplek/tuin voor kinderen. Dit worden openbare sport- en speelplekken waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Voor de realisatie hiervan heeft het college 330.000 euro aangevraagd in het raadsvoorstel.

Watersport en horeca
Ook hebben ideeën voor een commerciële invulling van sport en spel veel stemmen gekregen. Bijvoorbeeld het aquapark en watersportactiviteiten als verhuur en les in windsurfen, suppen en dergelijke. Het college onderzoekt of deze ideeën meegenomen kunnen worden bij de invulling van de horeca. Op het stadsstrand is er ruimte voor een strandpaviljoen ter hoogte van de Galgenbocht. En halverwege het strand is er plek voor een kleine horecavoorziening zoals een kiosk of foodtruck. De investeringen voor de horeca, mogelijk in combinatie met commerciële sport- en spelmogelijkheden, worden niet door de gemeente, maar door markpartijen gedaan. Dit najaar is de gemeente gestart met de verkenning naar de juiste invulling voor de horeca op het strand.

Kitesurfen

Het toestaan van kitesurfen is ook een idee dat veel stemmen krijgt. Het Markermeer is Natura 2000 gebied is, en in deze gebieden mag men alleen kitesurfen op officieel daarvoor aangewezen plekken. Als de provincie Noord-Holland toestemming verleent voor kitesurfen in de omgeving van het stadsstrand, wil het college onderzoeken of het deel oeverdijk grenzend aan het stadsstrand (vanaf de Galgenbocht) daarvoor geschikt gemaakt kan worden.

Totale kosten stadsstrand en fiets- en voetpad Westerdijk
In juni 2020 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor het stadsstrand gekozen. Naar verwachting op 8 december 2020 neemt de raad een besluit over het budget voor het stadsstrand. De aanleg en het onderhoud van het stadsstrand, inclusief de zwemsteiger, de sport- en spelmogelijkheden, en het fiets- en voetpad en inrichting op de steunberm van de Westerdijk, kost in totaal ruim 13 miljoen euro. Om de totale kosten voor de gemeente te verlagen, is de gemeente actief op zoek naar subsidiemogelijkheden.

Planning stadsstrand

De oeverdijk vormt de basis voor het stadsstrand. De Alliantie Markermeerdijken is in oktober 2019 gestart met het opspuiten van de oeverdijk. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, in het voorjaar 2022 klaar is. Daarna kan de gemeente starten met de aanleg van het stadsstrand. Dit neemt ongeveer een jaar in beslag. Uiterlijk voorjaar 2023 is het stadsstrand klaar voor gebruik.

Meer informatie
Voor meer informatie over het stadsstrand en het fiets- en voetpad op de Westerdijk: www.hoorn.nl/stadsstrand.
Voor meer informatie over de versterking van de Markermeerdijken: www.markermeerdijken.nl.