HOORN - Vanaf maandag 16 september 7.00 uur gaat de herinrichting van de Berkhouterweg een nieuwe fase in. Dan is namelijk de nieuwe rijweg van de Berkhouterweg gereed. Aannemer BAM Infra gaat vanaf 16 september aan de slag met de aanleg van een nieuw fietspad en groenstrook. De werkzaamheden duren tot en met januari 2020. Auto’s en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. Wel worden de aansluitingen van het Dampten op de Berkhouterweg definitief opgeheven.

Afsluiting Dampten op de Berkhouterweg
De afsluiting van het Dampten op de Berkhouterweg maakt onderdeel uit van de aanstaande omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. De omvorming moet de doorstroming op de Provincialeweg bevorderen. De ‘knip’ tussen het Dampten en de Berkhouterweg is noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het autoverkeer. Nood- en hulpdiensten, stadsbussen en (brom)fietsen kunnen in de toekomst met een bussluis gebruik blijven maken van de aansluiting Dampten.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden en in de definitieve situatie blijven alle bedrijven en instellingen in Dampten en langs de Berkhouterweg bereikbaar. De route vanaf de Provincialeweg naar de Berkhouterweg blijft ongewijzigd.

· Gemotoriseerd verkeer naar en vanuit Dampten rijdt vanaf 16 september via het Keern.

· Fietsverkeer tussen de Berkhouterweg en het Keern rijdt tijdens de werkzaamheden om via het Dampten. In de definitieve situatie komt een betonnen fietspad langs de Berkhouterweg vanaf de spoorwegovergang tot aan het Keern.

Bushaltes
De bushaltes in Dampten zijn tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Op het Keern komt een tijdelijke halte voor bussen richting binnenstad en station (buslijnen 136, 139 en 614). De bestaande bushalte op het Keern blijft voor bussen die uit de stad komen.

Beperken overlast
BAM Infra en de gemeente Hoorn onderhouden intensief contact met de directe omgeving. Scholen en instellingen zijn rechtstreeks geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingen. Met een fysieke bescherming tussen fietsers en auto’s, een 30 kilometer-zone met snelheidsmeters en verkeersregelaars op de eerste werkdagen wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.

Vervolg
De herinrichting van de Berkhouterweg maakt onderdeel uit van de omvorming van de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 tot gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland en is begin 2020 voltooid. Aansluitend starten begin 2020 de werkzaamheden aan de rotondes en de Provincialeweg. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar 2020 afgerond.