HOORN - De parkeernorm in de Hoornse binnenstad vervalt en er komt een plafond met een wachtlijst. Hierdoor kan de woningbouw worden gestimuleerd en de parkeerdruk in de binnenstad worden aangepakt. Dat heeft de gemeenteraad van Hoorn op dinsdag 30 januari besloten.

De druk op parkeerplaatsen voor vergunninghouders is door de jaren heen hoog geworden. Omdat er geen maximum aantal bewonersvergunningen is, zijn er meer vergunningen dan parkeerplaatsen voor bewoners. Tegelijkertijd kan de bouw van nieuwe woningen door de huidige parkeernorm nu vaak niet doorgaan als er geen mogelijkheid is om parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.

Verschillende opties

De Hoornse raad boog zich over vijf opties om de parkeerdruk op korte termijn te verlichten en de ontwikkeling van de binnenstad te stimuleren. Het instellen van een plafond en wachtlijst voor het verlenen van parkeervergunningen in de binnenstad, gekoppeld een parkeernorm van 0 voor woningen die in de binnenstad worden gerealiseerd, kreeg een raadsmeerderheid.

Voor- en tegenstemmende partijen

Jong en oud voor Hoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, VOCHoorn, Zetel ’18, GroenLinks, Tijdelijke Lijst Socialisten, D66, Hoorns Belang en Hoorn Lokaal stemden voor deze optie. Fractie Tonnaer, CDA, Sociaal Hoorn en de VVD waren tegen het voorstel.

Maximaal aantal vergunningen binnenstad

Het besluit betekent dat er een maximum komt op het aantal parkeervergunningen voor bewoners. Per 1 juli 2018 komt de parkeernorm in de bouwverordening te vervallen. Dan moet de parkeernorm in het bestemmingsplan of in een nota Parkeernorm worden geregeld. De parkeerverordening wordt nu aangepast zodat ook de nieuwe parkeernorm kan vervallen.

Wachtlijst nieuwe aanvragen

Als het plafond is bereikt, komt een aanvraag voor een bewonersvergunning op een wachtlijst. Omdat er nu meer parkeervergunningen zijn verleend dan de hoogte van het in te stellen plafond, zal de parkeerdruk afnemen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de huidige vergunninghouders.