HOORN - Kinderen van de Jozefschool werden tijdens de Schooldag voor de Duurzaamheid voorgelezen door wethouder Samir Bashara. Op vrijdag 1 november deden 8 basisscholen uit de gemeente Hoorn mee aan deze bijzondere dag.


Ongeveer 1000 leerlingen uit groep 5 tot en met 8 leerden spelenderwijs hoe je slim kan omgaan met afval en energie en over een schone natuur. Verschillende organisaties werkten samen om de Schooldag van de Duurzaamheid voor de kinderen tot een succes te maken.

Speurtochten en spelletjes
Kinderen maakten bijvoorbeeld bloemzaadbommen met MAK Blokweer en plantten bloembollen in het Julianapark. Met spelletjes van het hoogheemraadschap, HVC en OTIB leerden ze meer over water, afval en energie. Maar ze gingen ook op excursie met Suez, Clean2Anywhere en Stichting Stadslandbouw. Verschillende aspecten van een duurzame wereld kwamen voorbij, waarmee de kinderen op school en thuis ook zelf aan de slag kunnen.

Samen trots duurzaam Duurzaamheid is voor de gemeente Hoorn een speerpunt. Hiervoor werkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties. De organisatie van de Schooldag van de Duurzaamheid was in handen van MAK Blokweer. Zo’n 50 MBO-leerlingen van het Horizon College assisteerden bij de activiteiten. Deze leerlingen van de sector welzijn zijn met het thema duurzaamheid bezig en gebruiken de ervaring voor hun opleiding. De Schooldag van de Duurzaamheid is een van de voorbeelden hoe verschillende organisaties zich samen inzetten voor een duurzame stad.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Schooldag van de Duurzaamheid? Ga dan naar www.schooldagvandeduurzaamheid.nl.