HOORN - De gemeente Hoorn krijgt bijna 7,5 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend. De bijdrage is bedoeld voor versnelling van de bouw van minimaal 1.000 woningen in de Poort van Hoorn; het stationsgebied en omgeving.

Woningbouwimpuls

In 2019 heeft het Kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. Het doel is om bij te dragen aan de bouw van minstens 65.000 woningen. De woningbouwimpuls is daarmee een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen en zo het tekort aan woningen terug te dringen. De woningen waarvoor het Kabinet een bijdragen geeft moeten er sneller komen, betaalbaarder zijn, of er moeten meer woningen gebouwd worden dan zonder bijdrage het geval zou zijn geweest.

Poort van Hoorn
Hoorn heeft de bijdrage aangevraagd voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn (stationsgebied en omgeving). Hier wil de gemeente de komende jaren minimaal 1.000 woningen bouwen op het Pelmolenpad, de Prisma-locatie en in het stationsgebied. De gemeente wil hiermee het woningtekort terugdringen en jongeren en jonge gezinnen aantrekken en behouden. Dit om de vergrijzing tegen te gaan en te zorgen voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De bijdrage vanuit de woningbouwimpuls zorgt voor versnelling en draagt bij aan de bouw van betaalbare woningen in de gebied.

Impuls voor Hoorn
Wethouder Samir Bashara is verheugd: ‘Deze bijdrage van bijna 7,5 miljoen euro is een belangrijke bevestiging en stimulans voor de huidige koers voor de ontwikkeling de Poort van Hoorn en de ambitiesprong die Hoorn als stad wil maken. We willen meer stad worden, dus groeien en op de juiste plekken meer stedelijk worden. Juist rondom het OV-knooppunt is er ruimte om aantrekkelijke en vernieuwende stadse woon-werk milieus te realiseren. Met deze bijdrage kunnen we de bouw van minimaal 1.000 woningen versnellen.’