HOORN – Het Museum van de 20e Eeuw heeft 2023 kunnen afsluiten met ruim 100.000 bezoekers. Wouter de Wolf en Anita Kolenbrander uit Enkhuizen, met hun kleinkinderen Hugo, Hidde en Teun Vinkers uit Voorburg, waren vrijdag 29 december 2023 rond 11:00 uur naar de LEGO tentoonstelling gekomen en brachten het totaal voor kalenderjaar 2023 op 100.000 bezoekers. Zij ontvingen een mooi cadeaupakket uit handen van Wim van de Water. Eerder kon het museum al berichten dat de succesvolle bouwsteentjes expositie, die half december 2022 startte, ook al 100.000 bezoekers had getrokken.


Voor het museum is 2023 echt een recordjaar want het hoogste aantal bezoekers in één jaar was 80.000. En de tien jaar voor Corona was het gemiddelde 50.000 bezoekers per jaar. Nu dus een verdubbeling en daar is het museum zeker trots op. Met zo’n 100 vrijwilligers en 3 FTE aan betaalde STAF-leden is het immers een grote prestatie. Musea met vergelijkbare bezoekersaantallen hebben veel meer subsidie en ook meer betaalde medewerkers. Het museum is dan ook één van de Nederlandse musea met het hoogste eigen verdienvermogen. Met een subsidie van nog geen 2 % van het totaal dat de gemeente Hoorn aan cultuur besteedt is het helemaal een prestatie.

LEGO expositie blijft vanwege succes
Vanwege het succes van de tentoonstelling 90 Jaar LEGO heeft het Museum van de 20e Eeuw besloten deze te verlengen tot eind 2024. Niet alleen was de expositie een grote investering, maar ook zijn de reacties en bezoekersaantallen zo positief dat deze verlenging alleen maar logisch is. Met bezoek uit het hele land zet het museum de stad Hoorn op de kaart en versterkt daarmee het toerisme in de regio. De combinatie van een vaste collectie, die jong en oud laat zien hoe het leven in de vorige eeuw was, én een expositie over het populairste speelgoed aller tijden trekt velen naar West-Friesland.

Eerlijker verdeling gelden
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de paar stafleden werden in 2023 hoge omzetten in de museumwinkel en museumhoreca gehaald. Toch zal het museum in 2024 weer met de politiek in Hoorn rond de tafel moeten omdat het in feite meer aan de Gemeente Hoorn betaald voor huur en energie dan aan subsidie ontvangt. Directeur Hans Stuijfbergen spreekt dan ook van een “negatieve subsidie” en wil komend jaar verder praten met de cultuurwethouder en de gemeenteraad. “Bij onze najaarsbijeenkomst voor onze medewerkers was ook een vertegenwoordiger van B&W aanwezig en die sprak mooie woorden naar onze staf en vrijwilligers. Maar we vinden het tijd voor een eerlijker verdeling van culturele subsidies, de verhoudingen zijn al jaren zoek. In 2024 hopen we ons 30 jarig bestaan te vieren maar dan zijn mooie woorden niet meer voldoende. Als Hoorn trots op het Museum van de 20e Eeuw is, willen we dat nu ook wel eens zien.”