HOORN - Jaarlijks wordt er in Hoorn op 4 mei een STILLE TOCHT gehouden. Deze tocht begint om 19.25 uur.
Vertrekpunt: Westerdijk/Schouwburg “Het Park”, bij het eerste monumentje “Afscheid”.
Route van de Stille Tocht: Westerdijk – Verlengde Nieuwsteeg – Achterom – Gelderse Steeg -
Grote Noord – Rode Steen – Kerkstraat en Kerkplein.


De Stille Tocht wordt begeleid door een trommelaar van de Showband Hoorn die het looptempo aangeeft.
Direct daarachter lopen leerlingen van de adoptiescholen in Hoorn die bloemen meedragen. De route wordt
gemarkeerd door vier beelden (handen) van de verzetsvrouwe Truus Menger-Oversteegen.
Bij elk beeld wordt kort stilgestaan en een boeketje neergelegd. Achter deze leerlingen loopt het comité
met de leden van het College van Burgemeester en wethouders van Hoorn alsmede de Politieke Partijen,
gevolgd door heel veel inwoners en/of belangstellenden.
Ook zij kunnen onderweg bloemen neerleggen. De stoet komt een aantal minuten voor 20.00 uur bij de
Grote Kerk aan. Daar wordt de taptoe geblazen. Daarna de 8 slagen van de klok en vervolgens 2 minuten
stilte gehouden, die wordt afgesloten met het gezongen Wilhelmus.
De muziek op het Kerkplein wordt verzorgd door het Hoorns Harmonie Orkest.
De heer Ad Geerdink van het Westfries Museum zal na het Wilhelmus een toespraak houden.
Vervolgens volgt de kranslegging en heeft een ieder van de aanwezigen zelf ook de gelegenheid om
bloemen te leggen. Scoutingleden houden hierbij de wacht bij het monument op het Kerkplein.

Na afloop van de kranslegging is er aansluitend (20.45 uur) een concert, verzorgd door
Kamerkoor Spiro Musica in de Oosterkerk, Grote Oost in Hoorn. De toegang in de Oosterkerk is gratis.

De organisatie van de jaarlijkse Stille Tocht is in handen van het Hoorns Comité 40-45.
(www.comite4045.nl)

WOENSDAG 1 MEI 2019; OPEN JOODSE HUIZEN IN HOORN
Woensdag 1 mei zijn de bijeenkomsten van de Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet
met sprekende herdenkingen in Hoorn.
OJH is een programma van kleinschalige bijeenkomsten, waarbij iedereen welkom is om te luisteren,
mee te praten, te herinneren en te herdenken.
Op 10 locaties, die herinneren aan oorlogsgebeurtenissen, stellen bewoners of bedrijven hun huizen open.
Op een aantal van deze locaties woonden joden of waren onderduikers verborgen.
Het Joodse leven van, voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog staat daarbij centraal.
De eerste locatie is het Statenlogement Hoorn, Nieuwstraat 23, aanvang 10.00 uur en de laatste
ontmoetingsplek is om 15.00 uur op de Beatrixlaan 3 in Hoorn.
Het is niet noodzakelijk zich vooraf aan te melden en de toegang is gratis. Maar vol is vol!

Kijk voor het hele programma op www.openjoodsehuizen.nl of op www.comite4045.nl.


16 APRIL t/m 5 MEI 2019
FOTOTENTOONSTELLING/EXPOSITIE "BEZET EN BEVRIJD" IN DE BOTERHAL, KERKPLEIN 39 IN HOORN

Aan de muren van de Boterhal hangen de oorlogsfoto’s van fotograaf Jan Osinga en het werk van de
leerlingen van onze Hoornse adoptiescholen over het thema “in vrijheid kiezen"
Daar ziet u ook bijzondere foto’s uit het boek “40-45 Gezichten Verhalen” van Pim Huijsmans, een
aantal bekende Nederlanders en bekende inwoners van Hoorn.

Op de vloer driedimensionale kunst van kunstenaars uit de Boterhal. Dit jaar zijn dat Nelleke Allersma,
Nuray Atas en Alexandra Konstantinovna.

Openingstijden van de tentoonstelling: di t/m zo 13.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis.
(www.comite4045.nl)


VANAF 10 APRIL 2019 – ALLE OORLOGSVERHALEN OP OORLOGINHOORN.NL
Vorig jaar werd de website Oorlog in Hoorn gelanceerd. Hét platform waarop alle verhalen uit de oorlog
worden verzameld en bewaard voor de volgende generatie. Veel aandacht is er op de site voor de digilessen
die zowel klassikaal als individueel kunnen worden gevolgd. Dit jaar zijn er weer twee toegevoegd.

Het project “Oorlog in Hoorn” is een speciale website met daarop ook zes digilessen voor het basisonderwijs.
Jongeren van het basisonderwijs gingen er zelf voor aan de slag. De digilessen zijn voor alle scholen in Hoorn
gratis te gebruiken. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen kennis opdoen van deze belangrijke periode in de
geschiedenis van hun eigen stad. Ook zijn er video’s te zien met ooggetuigenverslagen gemaakt
door leerlingen van vier Hoornse middelbare scholen.
Deze mini-documentaires zijn onderdeel van de complete website. De komende jaren wordt de website steeds
verder uitgebreid met verhalen zodat een compleet archief rond de oorlogstijd in Hoorn wordt gerealiseerd.