HOORN - Woensdag 28 februari bracht de Christen Unie een werkbezoek aan het Leger des Heils.

Buiten vriest het, binnen zitten een paar mensen aan de eettafel wat te kletsen. Achter de schermen wordt hard gewerkt, want het Leger des Heils doet meer dan alleen nacht opvang. Terwijl Kees Maas en enkele andere kandidaat-raadsleden met Judith Schram (vestigingsmanager Hoorn) in gesprek zijn, wordt in de keuken door de gasten gekookt. Het leger kiest ervoor om ter plekke eten te koken met de nacht gasten. Dit wordt door hen zelf gedaan, want ze mogen dan even hulp nodig hebben, ze zijn daarom niet minder bekwaam.

Tijdens het werkbezoek kwam het probleem van huisvesting aan de orde. Er zijn bezoekers die al meerdere jaren bij het leger des Heils wonen. Deze mensen slapen met zeven anderen op een kamer en gaan overdag naar hun werk. Lang niet alle daklozen zijn verslaafd. Echtscheiding of faillissement zijn ook redenen dat mensen op straat komen te staan. Hebben bezoekers wel verslavingsproblematiek, dan zijn ze toch welkom. Iedereen is waardevol. Wel dagen de medewerkers hun gasten uit om iets van hun leven te maken. Met een team van ambulante werkers heeft het Leger des Heils de expertise in huis om hulp op maat te bieden.

Natuurlijk kwam ook het flexwonen ter sprake. Een noodzakelijk kwaad. Op de vraag of het Leger des Heils hierin een rol kan spelen kwam een volmondig ‘Ja’. Het leger kent de doelgroepen en heeft de expertise om ook deze mensen bij te staan. Hoe het flexwonen ook vorm gegeven wordt, de wijken zijn ermee gediend dat de flexbewoners die begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Naast de nachtopvang op de Dampten heeft het leger ook een Bosshardthuis op de Johannes Postweg. Daar is iedereen welkom. In de huiskamer kan je even rustig ontspannen, of je kan in gesprek met een van de vrijwilligers of andere bezoekers. Boven de huiskamer hebben de ambulante werkers hun kantoor zodat ook daar goede hulp aangeboden kan worden.

Iedereen is welkom bij het Leger des Heils en niemand moet zijn levensstijl veranderen. Maar als een bezoeker aangeeft dat hij meer van zijn leven wil maken dan is hij bij het Leger des Heils aan het goede adres.De Christen Unie heeft als speerpunt dat iedereen meetelt. Het Leger Des Heils brengt dat met hart en handen in de praktijk. De gemeente Hoorn is gezegend met deze waardevolle organisatie!