HOORN - Woont u in de Grote Waal en heeft u ideeën wat er nodig is om wonen, leven en werken nog prettiger te maken? We horen het graag van u tijdens het grote wijkgesprek. De gemeente organiseert op woensdag 21 februari het grote wijkgesprek voor de verdere vernieuwing van de Grote Waal.

Bewoners kennen de wijk het beste

Van Sterflats tot sportinitiatieven: er is hard gewerkt de afgelopen jaren aan de punten die in de wijkvisie zijn benoemd in 2012. We horen graag vanuit de wijk zelf wat er nog meer moet gebeuren om wonen, leven en werken nog prettiger te maken. Zo hebben we al een verbeterpunt ontvangen: meer gelegenheid voor mensen om elkaar te ontmoeten.

Wat vindt u dat er nog (meer) opgepakt moet worden? Alles wat naar voren komt, is een aanvulling of betere uitwerking van de punten uit de wijkvisie. Daarna zorgt de gemeente ervoor dat duidelijk wordt wat financieel de mogelijkheden zijn. En er is budget voor (maatschappelijke) initiatieven in de wijk.

Gespreksspel, hapjes en drankjes

Samen met de sportclubs en het Leefbaarheidsoverleg Grote Waal is voor deze bijeenkomst een gespreksspel gemaakt dat wordt geleid door bekende gezichten: Nico van der Gulik en Wouter Hakhoff. Zo gaan bewoners met elkaar en met professionals in gesprek over waar u trots op bent en wat u nog mist. Zoals veiligheid, sport, wonen, werken, groen, verbinden en ontmoeten. Muziek, hapjes en drankjes zorgen voor een leuke sfeer.

Wethouder Theo van Eijk trapt de bijeenkomst af en u kunt tijdens deze avond met raadsleden in gesprek. Alles wat naar voren komt, is een aanvulling of betere uitwerking van de punten uit de wijkvisie. Na dit wijkgesprek voeren programmamanager Sabrine Roest en -assistent Tony Mantel samen hun collega’s, ook in de Grote Waal zelf nog gesprekken.

Dromen over het Dwaalpark

Het Sportcollectief Grote Waal heeft al een mooi initiatief voor het Dwaalpark voor ogen: een park met sport, natuur theater, muziek en ontspanning. Tijdens het grote wijkgesprek, is het Sportcollectief aanwezig om hun droom toe te lichten.

Het grote wijkgesprek

De gemeente organiseert het grote wijkgesprek samen met Stichting Netwerk, Intermaris, politie, het wijkoverleg, sportclubs en initiatiefnemers in de wijk. De avond vindt plaatst in wijkcentrum Grote Waal en begint om 19.00 uur.