HOORN - De PvdA-Hoorn heeft grote zorgen over signalen uit het havengebied waar het gaat om de aanleg van walstroom. Deze signalen komen er op neer dat de aangelegde walstroom onvoldoende capaciteit zou hebben, niet conform opdracht is aangelegd en geen oplossing biedt voor de grootste witte vlootschepen. De PvdA-Hoorn heeft in een brief aan het Hoornse college haar zorgen en vragen neergelegd.

Achtergronden
Walstroom is essentieel om geluidsoverlast en CO2 uitstoot van de witte vloot voor omwonenden en bedrijven in het havengebied te verminderen. De gemeenteraad heeft op 12 juli 2016 een motie aangenomen waarin staat dat walstroom aangelegd dient te worden. Eerder is toegezegd dat dit voor het vaarseizoen 2017 gereed zou zijn. Hoorn Lokaal heeft in april 2017 aan de bel getrokken, omdat er geen voortgang werd geboekt. Uiteindelijk was er in het vaarseizoen 2017 geen walstroom aanwezig, verbeterede de luchtkwaliteit niet bleef geluidsoverlast aanwezig. De afgelopen maanden is wel gewerkt aan walstroom.

Signalen

De PvdA-Hoorn heeft diverse signalen uit het havengebied opgepikt, waaruit een beeld naar voren

komt dat de aanleg van de walstroom niet goed verloopt:

  • De voorziening die aangelegd is, zou onvoldoende capaciteit hebben om de totale witte vloot te voorzien van walstroom
  • De voorziening die is aangelegd voor de langste schepen (135 meter) zou zijn aangelegd op de kortste steiger waar deze schepen helemaal niet kunnen liggen
  • De aanleg die is gerealiseerd zou niet conform de opdracht zijn die door de gemeente gegeven is
  • Gezien de stagnatie in de aanleg van de walstroom zou met schepen die al gereserveerd hebben voor komend vaarseizoen contact opgenomen zijn om boekingen te annuleren of te wijzigen.

Vragen
De PvdA heeft vragen gesteld aan het college over de signalen die gemeld zijn. De PvdA wil weten of de signalen juist zijn en wat hiervan de achterliggende redenen zijn? Ook wil de PvdA weten of het nog mogelijk is om adequaat functionerende walstroom in het vaarseizoen 2018 te realiseren. Als laatste wil de PvdA weten of het juist is dat de gemeente nog niet met omwonenden en bedrijven over de problemen met walstroom gecommuniceerd heeft.

Meer informatie:
PvdA Hoorn
Judith de Jong
06-33035485