HOORN - Als belegger weet je waarschijnlijk al dat het belangrijk is om je investeringen te spreiden. Door te diversificeren, beperk je het risico dat eigen is aan het investeren van geld. Naast traditionele beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en vastgoed, kan het toevoegen van bijvoorbeeld valuta’s en grondstoffen ook een belangrijke rol spelen. We leggen uit wat diversificatie is, waarom het zo belangrijk is en hoe je dit zelf kan doen.

Wat is diversificatie?

Diversificatie betekent simpelweg het spreiden van je beleggingen over verschillende activa, markten en risicogroepen. In plaats van al je geld in één enkel aandeel of fonds te stoppen, verdeel je je kapitaal over meerdere activa. Dit kan verschillende soorten aandelen, obligaties, fondsen, vastgoed en zelfs digitale valuta omvatten.

Waarom is diversificatie belangrijk?

Diversificatie is belangrijk omdat het je beschermt tegen grote verliezen. Als je al je geld in één enkel aandeel of fonds investeert, kan een negatieve ontwikkeling in dat ene bedrijf of in een enkele sector je hele beleggingsportefeuille onderuithalen. Door te diversificeren, beperk je dit risico. Een slechte ontwikkeling bij één bedrijf wordt opgevangen door de andere activa in je portefeuille.

Onderdelen van een goede beleggingsportefeuille

Een goede beleggingsportefeuille zal altijd aandelen en obligaties omvatten, aangevuld met onder meer grondstoffen en valuta. Naast deze traditionele activa zijn er talloze andere investeringen die je aan je beleggingsportefeuille kan toevoegen. Neem bijvoorbeeld digitale valuta. Bitcoin is hier het meest bekende voorbeeld van en wordt steeds vaker beschouwd als een alternatieve investering voor beleggers. Er zijn verschillende platforms waarop je Bitcoin kunt kopen, waaronder xbitcoin club. Vastgoed is een andere populaire toevoeging, omdat het doorgaans een stabiele opbrengst en een langdurige waardegroei biedt. Hiervoor kan je zelf vastgoed kopen en verhuren of bijvoorbeeld investeren in een vastgoedfonds.

Het is eigen aan beleggen dat een goede beleggingsportefeuille moet voldoen aan jouw persoonlijke doelen en moet aansluiten bij het risico dat je durft te nemen. Iedereen heeft unieke financiële doelstellingen en beperkingen en daarom is er geen one-size-fits-all-oplossing. De exacte onderdelen van een beleggingsportefeuille kunnen dus per investeerder verschillen.

Goed nadenken over de risico’s die je neemt

Het is belangrijk om te beseffen dat een beleggingsportefeuille risicovolle en minder risicovolle onderdelen kan bevatten. De vuistregel is dat hoe meer risico een belegging heeft, hoe hoger het rendement zou kunnen zijn. Het risico op verliescijfers is echter ook groter. Door te beleggen in verschillende soorten activa, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en digitale valuta, kan je de risico's beperken. Zo kan je bijvoorbeeld besluiten om maximaal 5% van je beleggingsportefeuille te investeren in digitale valuta, om het risico te beperken en tegelijkertijd te profiteren van mogelijke rendementen.

Diversificeren is echter meer dan louter investeren in verschillende activasoorten. Het gaat ook over het beleggen in diverse sectoren en landen. Daarnaast is het aan te raden om zowel te beleggen in producten die mee-evolueren met de algemene economische trends als in producten die het omgekeerde doen. Goud wordt bijvoorbeeld vaak als een verzekering tegen slechte economische omstandigheden beschouwd, omdat men vooral goud koopt als de economie het niet goed doet.